Växtodlarna äger Absolut-skandalens fortsättning

När den franska spritkoncernen Pernod Ricard meddelade att de ska återuppta exporten av koncernens produkter till Ryssland, slog det ner som en bomb i Sverige. De äger Absolut Vodka. Lika svensk som IKEA och kronprinsessan Viktoria, skulle vodkan destillerad i Kristianstad av lokalt odlat vete åter säljas till politiska adeln och oligarker i Moskva.

 

Innan beskedet kom att Absolut Company återigen stoppar exporten till Ryssland (tisdagen den 18 april) så fick nyheten om exporten till Ryssland krogkoncernen Svenska Brasserier med kända restauranger som Riche och Sturehof att omgående kasta ut Pernods drycker. 
 

Det är ingen nyhet att många inte agerar lojalt med EU:s handelssanktioner mot Ryssland. Kanske inte så konstigt när EU och medlemsländerna själva länge undantagit produkter som det skulle vara jobbigt att inte köpa från Ryssland.

Men att sälja vodka till Ryssland är lite som att sälja is till eskimåer. Det går, men det är verkligen ingen vara de lider brist på. Inte ens den allra bästa vodka är någon bristvara.

Det finns såklart bara ett enda skäl till att Pernod ville återuppta exporten till Ryssland: vinstmaximering. Men frågan är om Pernod verkligen behöver denna försäljning? Med 19 500 anställda och egen säljkår i 74 länder, som säljer 240 varumärken omsätter de 120 miljarder kronor per år. Nettovinsten är extremt goda: 25 miljarder kronor.

Tidigare har Absolut Vodka marknadsförts med extremt hög svansföring om ansvarstagande för en bättre värld, men lokalt ursprung på vatten och spannmål odlat på gårdar som uppfyller Absoluts höga krav. I sin årsredovisning skriver Pernod Ricard:

”As “Créateurs de convivialité,” we believe in sharing, warmth, care and respect for people everywhere.”.

Men den trovärdigheten har äventyrats av blotta tanken på att återuppta exporten till Ryssland. Pernod Ricard har bedömde sannolikt risken med återupptagen export som liten. Globalt kunde de flesta konsumenter inte bry sig mindre.

I Absolut Vodkas fall är det mer utmanande. Absolut har satsat på identiteten med lokal råvara från kontrakterade odlare. Och det visade sig snabbt att deras lantbrukare inte ställer upp på att odla vete till vodka som de vet ska exporteras till Ryssland.

Kanske såg Pernod Ricard detta drag som ett utmärkt tillfälle att sluta med garanterat lokal spannmål till Absolut? I annat fall räknade de kallt med att Absoluts spannmålsleverantörer inte skulle ha något emot återupptagen export till Ryssland.

Sällan äger enskilda lantbrukare i Sverige lika konkret haft makt över utvecklingen som i fallet med Absolut Vodka. 

Stefan Ljungdahl

Artikeln publicerades torsdag den 27 april 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Vem bestämmer vem det är som har rätt att vara bonde? 

Krönika: På 60-talet premierade lantbruks­nämnden ett urval av gårdar som kunde få bidrag för investeringar samt låga räntor på sina lån. Dessa gårdar rustades upp i koncentrerad rationalisering (KR) medan granngårdarna många gånger fick stänga ladugårdsdörrarna och arrendera ut marken. Efter inträdet i EU, blev betesputsen ett verktyg för att den bortvalda bonden fortsatt kunna ha kvar marken och ta igen jordbruksstödet. Vilket har lett till ytterligare svårigheter i norrländska bygder att utvidga produktionsgårdarnas arealer. 

 

Kommentera