Endast 38 procent av veterinärerna upplever en god arbetsmiljö

Och 26 procent fungerar på att lämna yrket helt. Det visar en enkät gjord av Sveriges Veterinärförbund.

Att öka antalet veterinärer på kort sikt är inte möjligt, enligt Eleonor Fredler, veterinär och förbundsordförande i Sveriges Veterinärförbund. Men det finns flera sätt att minska arbetsbelastningen, anser hon. Foto: Madeleine Rapp

Det råder omfattande brist på veterinärer i Sverige vilket påverkar djurskyddet negativt. För att hitta lösningar har Sveriges Veterinärförbund (SVF) genom en enkät undersökt hur arbetssituationen upplevs bland veterinärerna.

I medlemsundersökningen som genomfördes i början av 2023, visade det sig att endast 30 procent av alla yrkesverksamma veterinärer anser sig ha en go arbetsmiljö, och att endast 35 procent anser sig hinna med direkt patientarbete inom sin arbetstid. En hög andel av respondenterna har även varit sjukskrivna eller funderar på att byta arbetsplats, eller lämna yrket helt.

Bidragande orsaker

Efter att ha sett resultatet av medlemsundersökningen anser SVF att staten i det här fallet bör ”agera som en föredömlig arbetsgivare” och har begärt ett nytt möte med landsbygdsminister Peter Kullgren för att diskutera akuta åtgärder, utöver de som redan föreslagits i djursjuklagstiftningen.

– Att öka antalet veterinärer på kort sikt är inte möjligt, men arbetsbelastningen kan minska genom exempelvis ökade stödfunktioner, minskad administration och rimliga förväntningar från djurägare, säger Eleonor Fredler, veterinär och förbundsordförande i Sveriges Veterinärförbund, i ett pressmeddelande.

Även arbetsmiljön är viktig för att man ska kunna behålla personalen i branschen, anser Eleonor.

– Uttalanden som ”jag arbetar deltid för att hinna med heltid” och ”jag börjar känna panik för detta, det är inte värt att förlora mina barns uppväxt” ska inte behöva förekomma.

Även den dåliga löneutvecklingen för yrkesgruppen gör sitt till:

– Enligt SACO:s rapport om livslöner är löneutvecklingen för veterinärer dålig, vilket bidrar till problemet. Det är dock viktigt att påpeka att lön inte ska kompensera för en dålig arbetsmiljö, säger Magnus Rosenquist, docent SLU och förbundsdirektör för Sveriges Veterinärförbund.

Delar av resultatet från medarbetarundersökningen:

Av de yrkesverksamma anställda veterinärer som besvarat enkäten är det:

Endast 38 % som anser sig ha en god arbetsmiljö
Endast 35 % som anser sig hinna med det direkta patientarbetet inom sin arbetstid
Endast 21 % som anser sig hinna med det administrativa arbetet inom sin arbetstid

Medlemmarna beskriver ofta problem med att hinna med patienter och/eller administration inom ordinarie arbetstid:

31 % arbetar deltid på grund av arbetsbelastning
27 % har varit sjukskrivna senaste 12 månaderna
36 % funderar på att byta arbetsplats (51% för statligt anställda klinikveterinärer)
26 % funderar på att lämna yrket helt

I hög utsträckning upplever veterinärer att de i sin yrkesutövning, delvis eller helt, inte kan agera på det sätt som de själva uppfattar som det moraliskt rätta på grund av:

Organisatoriska orsaker 48 % (57 % för statligt anställda klinikveterinärer)
Brist på stöd från arbetsgivare 33 % (43 % för statligt anställda klinikveterinärer)
Brist på kompetensutveckling 35 %
Bristande befogenheter 30 %
Ekonomiska orsaker 57 %

Madeleine Rapp
Madeleine Rapp
Tel: 073-632 89 97
E-post: madeleine@ja.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 02 maj 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Slutpriserna för skörd 2023 - inklusive efterbetalningar

Nu är nivån klar för alla aktörers efterlikvid som är med i Jordbruksaktuellts prissammanställning över slutpriserna för leverans i skörden 2023 inklusive efterbetalningar. En lägre skörd än 2022 och med stora kvalitetsproblem blev utfallet för skörden 2023. Samtidigt föll de globala spannmålspriserna och drog med sig de svenska priserna.  Foderspannmål och oljeväxter var de som stack ut med de högsta prisnedgångarna jämfört med 2022.

 

Kommentera