Inspirationen kommer från dem som är nöjda!

Krönika: Att vara lantbrukare har aldrig varit ett enkelt sätt att försörja sig på, och heller aldrig haft särskilt hög status. Tvärtom är urbanisering kopplat till ökat välstånd och ett bättre liv, eller åtminstone en dröm om det. I vårt land är det i dag bara någon enstaka procent som har sin utkomst från primärproduktion av livsmedel trots att hundra procent behöver mat varje dag. 

 


Bilden av lantbruket i media är ganska ofta negativ. I branschtidningar står det om höga priser på diesel och gödning, i tidningar som riktar sig till allmänheten står det att vi borde sluta eller drastiskt minska vårt köttätande, för att ta några exempel. Idisslarna har förvisso fått en aning upprättelse senaste tiden när fler och fler insett att betande djur faktiskt gör något helt unikt genom att omvandla för oss oätligt gräs till högvärdigt protein samtidigt som de bidrar till ökad artrikedom. 

Varför finns det ens bönder då, om det är så dåligt? En av bönderna i årets upplaga av Bonde söker fru beskrev med enkla ord att få så, se hur det gror och växer samt följa årets växlingar – det är det finaste som finns. 

I mitt arbete har jag stött på många duktiga lantbrukare. 

Mjölkbonden A har på pappret inte särskilt goda förutsättningar på sin arrendegård men har gett sig den på att han ska ha mjölkkor. Målmedvetet arbete kan kompensera för en hel del och nu har han kor – som producerar massor av mjölk (och kött) istället för att gården lades i träda som det tidigare fanns risk för. 

Lammproducenten L svarade på frågan ”Vad behövs för att få bättre lönsamhet på lammen?” Att han inte alls tyckte att det var så dålig lönsamhet. På samma gård finns A som genom strikta rutiner för tillsyn och skötsel kommit ner i försvinnande låg lammdödlighet. Bara den som är riktigt duktig kan få något så svårt som att få god lönsamhet i lammproduktion att se lätt ut – men det går uppenbarligen! 

Jag tror att det är bönder som dessa som gör skillnaden för hur svenskt lantbruk kommer att utvecklas i framtiden. För dem är det så självklart vad de ska jobba med. De jobbar hårt och säkert många gånger dessvärre till alldeles för låg timlön, men de ångrar sig inte och de känner stolthet över vad de gör. Utan inspiration från dem och deras gelikar hade vi och många andra antagligen inte funnit modet att satsa!

Jag är inte naiv, jag inser att det finns gott om utmaningar. På vår egen gård planerar vi ett nytt fårhus och det har gjort det ännu mer verkligt än när fåren enbart varit hobby. Vi räknar och ritar kvällarna i ända och försöker hitta den mest optimala lösningen till den lägsta kostnaden. Byggkostnaderna är lyckligtvis på väg ner och vi känner oss alltjämt övertygade om att det ska stå en ny byggnad redo till hösten. Tackorna lammar för fullt just nu och tillfredsställelsen i att se hur de nyfödda krabaterna reser sig på vingliga ben efter bara en kort stund gör oss bara allt säkrare på att det är det här vi vill. Vi vill utveckla vårt företag. Vi vill bidra till en starkare svensk livsmedelsförsörjning. Vi tror på svensk lammproduktion – ett etiskt, miljömässigt och socialt hållbart sätt att producera kött, ull, skinn vid sidan av öppna landskap och en levande landsbygd.

 

Jessica Olsson
veterinär och lammproducent 

Artikeln publicerades måndag den 08 maj 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste