Jordbruket behöver en Aurora-övning

Den säkerhetspolitiska krisen i Europa består. Allt fler avslöjanden om spioneri och hybridkrigsförberedelser förskräcker. Det som förskräcker än mer är den dåliga sammanhållningen inom EU. Vi behöver inte bli indragna i ett krig för att stå inför enorma försörjningsutmaningar på jordbruks-, livsmedels- och energiområdena. Konkret rustning för att hantera dessa utmaningar lyser i princip med sin frånvaro.

 

I dagarna pågår den internationella militärövningen Aurora 2023 i Sverige. Plötsligt är Försvarsmakten synlig i en omfattning som man minns den från barndomen. Det är verkligen sorgligt att det ska behövas, men det gör det. Av både nationella och internationella skäl.

Det räcker sannolikt med att betalsystemen slås ut några dagar för att skapa ett, förhoppningsvis mindre, kaos i Sverige. Redan en vecka utan BankID skulle skapa rejäla störningar.

Nyligen slogs två kärnkraftsreaktorer vid Forsmark ut av ett spännings- och frekvensfall orsakat av ett fel begått vid underhållsarbete på Svenska Kraftnäts nät i Stockholm. Det extremt lokala felet fick spridningseffekter som inte skulle kunna ske. Ännu efter många dagar, när detta skrivs (28/4 2023), så är en av kärnkraftsreaktorerna ur drift. Det är lätt att se hur den med onda avsikter enkelt skulle kunna skapa en mycket större störning.

Tack, ska vi säga till den tekniker som orsakade denna incident. Det är en konkret händelse som öppnar några ögon till för vår sårbarhet.

Militärövningar är bra. Vi skulle behöva motsvarande konkreta övningar för jordbruket samt livsmedels- och energiförsörjningen. Ingen kedja från frö till mun är starkare än sin svagaste länk. De svaga länkarna är idag många.

Eftersom Sveriges civila beredskap är så svag skulle vi vid försörjningsstörning behöva hjälp av våra bättre rustade grannländer. Erfarenhet visar att sammanhållningen, även mellan vänskapligt sinnade länder, i krisers akuta fas är låg. Ukraina-kriget visar också att sammanhållningen mellan allierade utmanas rejält när störningen blir lång­varig.

För att öka sannolikheten för sammanhållning i Norden är det viktigt med internationella samverkan även i civilförsvarsövningar. Det är inte fler skrivbordövningar mellan olika länders myndigheter som behövs. Det är konkret övning från gårdsnivå och gårdarnas leverantörer ända till medborgarnas mun, som skulle göra störst nytta.

Försvarsmakten har ett tydligt ansvar och ett tydligt mandat. För jord- och skogsbrukets funktion som mat- och energileverantör i kristid är inte ansvaret lika konkret samlat. Desto viktigare att öva och identifiera de svaga länkarna.

Stefan Ljungdahl

Artikeln publicerades tisdag den 09 maj 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Som man bäddar får man ligga

Krönika: Snart är det sommarlov för alla som i framtiden ska försörja oss. Några vet vad de vill jobba med, andra inte. En del har sommarjobb, andra inte. Många gånger leder sommarjobbet till insikter, både om arbetsliv och sig själv. För att möta framtida behov behöver rekryteringsunderlaget för rådgivare till lantbruket breddas. Hur många sommarjobb skapas det egentligen inom de gröna näringarna som tillsätts utanför familjekretsen? 

Kommentera