Uppgång för svensk slakt

Slakten av gris, boskap och lamm på de svenska slakterierna ökade under årets första kvartal. 

 

Slakten av gris, storboskap samt får- och lamm ökade på de svenska slakterierna under kvartal ett.foto: Mostphotos


Under det första kvartalet 2023 slaktades det 675 496 grisar i Sverige, 1,3 procent fler än för samma period föregående år. Efter den svaga nedgången för grisslakten under fjärde kvartalet 2022 så är det återigen en ökning. 

Under de senaste tre åren har vi haft en ökande grisslakt i Sverige. Från 2019 då det slaktades 2,57 miljoner till 2022 då det slaktades 2,67 miljoner grisar , en ökning med 100 000 grisar eller 3,8 procent.  2022 jämfört med 2021 ökade slakten med 0,8 procent.

Största grisslakteriet under kvartal 1 är HKScan i Kristianstad med 196 670 slaktade grisar och en marknadsandel på 29 procent.

Ökad boskapsslakt

Slakten av storboskap steg under årets första kvartal med 4,1 procent till 99 038 boskap. Förra året steg slakten av storboskap marginellt med 164 djur till 400 126 slaktade boskap. 

Största boskapsslakteriet under första kvartalet är HKscans slakteri Linköping. Med 24 811 slaktade boskap står slakteriet för en fjärdedel av den totala slakten.

Slakten av får och lamm ökar

Under årets första tre månader slaktades det 36 699 får och  lamm på slakterierna. Det är 11,5 procent högre än vad som slaktades under samma kvartal förra året.

Förra året slaktades det 228 117 får och lamm i Sverige, vilket var en minskning med 0,9 procent Sedan 2020 har får- och lammslakten minskat med cirka 20 000 djur.

Största lammslakteriet är HK Scan Linköping med 14 398 djur slaktade och en marknadsandel på 39 procent.

 

Grisslakt kvartal 1
Slakteri Grisar kv 1 2023 Ändring 22/23 Marknadsandel
1. HKScan, Kristianstad 196 670 + 8 % 29 %
2. KLS Dalsjöfors 100 108 + 1 % 15 %
3. KLS Kalmar  98 340 + 1 % 15 %
4. Skövde Slakteri 85 149 -+0 % 13 %

Källa: Jordbruksverket

 

Boskapsslakt kvartal 1
Slakteri Storboskap kv 1 2023 Ändring 22/23 Marknadsandel
1. HKScan, Linköping 24 811 + 1 % 25 %
2. KLS Kalmar 12 514 + 2 % 13 %
3. KLS Hörby 12 024 + 10 % 12 %
4. Skövde Slakteri 8 923 + 9 % 9 %

Källa: Jordbruksverket

Får- och lammslakt kvartal 1
Slakteri Storboskap kv 1 2023 Ändring 22/23 Marknadsandel
1. HKScan, Linköping 14 398 + 18 % 39 %
2. Protos AB 5 479 + 18 % 15 %
3. KLS Kalmar  4 250 - 21 % 12 %
4. KLS Hörby 2 113 - 6 %

Källa: Jordbruksverket
 

Erik Brink
Erik Brink
Tel: 070-600 45 48
E-post: erik@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 12 maj 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Vem är politikernas bästa vän?

Krönika: Höj självförsörjandegraden, öka beredskapen, stärk livsmedelsförsörjningen! Förslagen om hur detta kan göras är många, men på andra sidan av samma mynt exploateras mark årligen. Det är förvisso ett annat tema på krönika än det jag tänkt, men det knyter an till ämnet. Vem är politikernas bästa vän? Vad jag förstår ska aktuella kapitel i miljöbalken utredas och förhoppningsvis leda mot ett starkare skydd av jord- och skogsbruksmark. Då kan markägare förhoppningsvis slippa årsvisa tvister mot maktgalna bolag som yrkar på att de ska tillgodose väsentliga samhällsintressen. Vad är det, om det inte är att skydda den brukbara mark som finns?

 

Kommentera