Största volymtappet någonsin för svenska livsmedelsproducenter

Aldrig förr har försäljningen minskat så mycket för de svenska livsmedelsföretagen som nu. Det visar Livsmedelsföretagens konjunkturbrev för Q1 2023.

Under de tre senaste månaderna, när konsumenterna i allt högre grad valt lågprisalternativ, har den svenska livsmedelsindustrins försäljningsvolymer minskat, enligt Livsmedelsföretagens chefekonom Carl Eckerdal. Foto: Livsmedelsföretagen

Nio av tio företag hade den sista mars inte uppnått kostnadsökningstäckning samtidigt som kostnaderna fortsatte att öka under årets första kvartal och vart tredje företag har dragit ner på personal och hälften planerar att göra det under kvartal 2. Enligt Livsmedelsföretagens konjunkturbrev för kvartal 1 kan matpriserna, i bästa fall, börja stabiliseras inom 3-6 månader.

Under de tre senaste månaderna, när konsumenterna i allt högre grad valt lågprisalternativ, har den svenska livsmedelsindustrins försäljningsvolymer minskat.

Med ett indexvärde på 28 (index 50 = oförändrat) var volymutvecklingen under Q1 2023 den svagaste någonsin under tidsseriens fjortonåriga historia. Enligt Livsmedelsföretagen betyder det att svenska livsmedelsföretag aldrig sett sin försäljning minska så mycket som nu. För hela 43 procent av företagen blev utfallet i kvartalet till och med sämre än de pessimistiska prognoser man gjorde under kvartal 4 2022.

Andra faktorer under Q1 2023:

Även på kostnadssidan höll motvinden i sig för svenska livsmedelsproducenter.
Indexvärdet för inköpskostnader av råvara låg på 92, inte långt från maxnivån på 100.
Kostnadsökningarna gällde även elförbrukning och transporttjänster, dock med något lägre ökningstakt än tidigare.

– Under senare tid har en del analytiker flaggat för att livsmedelspriserna kommer att vända ned i närtid, sannolikt baserat på prognoser för utvecklingen på olika råvarubörser. Men att döma av kostnadsutvecklingen för det svenskproducerade under Q1 2023 finns det ännu inte underlag för en sådan slutsats. Kostnaderna fortsatte öka under Q1, men en av få ljuspunkter bland företagens enkätsvar är att de tror att kostnadsökningarna på råvara och energi avstannar under Q2. Det är i så fall ett första steg i rätt riktning och om prognoserna blir verklighet kan priserna på svenska livsmedel börja stabiliseras inom 3–6 månader, säger Carl Eckerdal, chefekonom på Livsmedelsföretagen.

Motsvarade inte kostnadsökningarna

Drygt hälften av medlemsföretagen hade den sista mars 2023 en intäkt på sista sålda varan som inte motsvarade de egna kostnadsökningarna de senaste året. Och 39 procent låg nära den gränsen men endast 8 procent hade uppnått kostnadsökningstäckning.

– Prognosmakare som försöker förutspå prisbildningen på livsmedel utifrån utvecklingen på enskilda råvarubörser och dagsfärska spotpriser har inte riktigt förstått hur producenternas verklighet ser ut. Dels så är råvaror endast en av många kostnader, dels så är många producenter och deras underleverantörer bundna i långa terminskontrakt. Resultatet från Q1 visar att producenterna förhoppningsvis står på toppen av kostnadsökningskrönet och att de i bästa fall kan se fram emot oförändrade eller till och med minskade kostnader. Med de långa ledtider som är kännetecknande för livsmedelskedjan är det med andra ord 3–6 månader bort att konsumentpriserna på det svenskproducerade går i samma riktning, säger Carl.

Minskad personalstyrka

Det är inte bara försäljningen som minskar, även producenternas lönsamhet fortsätter att ta stryk. Med Q1 2023 har företagen nu haft fem kvartal i rad med snabba försämringar av rörelsemarginalen. Och konsekvenserna syns enligt Livsmedelsföretagen i form av att allt fler företag minskar personalstyrkan eller planerar att göra det. Drygt en tredjedel av företagen hade dragit ner på personal under Q1 och för Q2 är prognosen att knappt hälften av företagen drar ner på antalet anställda.

Andra nyheter i konjunkturbrevet för Q1 2023

  • Bundna terminsinköp skapar långa ledtider
  • Stark korrelation mellan globala och svenska råvarupriser
  • Politisk populism försvårar för företagen
  • Svag krona leder till ökade matpriser
  • Hårdare konkurrens från import och EMV
  • Lägre lönsamhet på EMV-produktion

Läs hela rapporten här

Madeleine Rapp
Madeleine Rapp
Tel: 073-632 89 97
E-post: madeleine@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 15 maj 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Slutpriserna för skörd 2023 - inklusive efterbetalningar

Nu är nivån klar för alla aktörers efterlikvid som är med i Jordbruksaktuellts prissammanställning över slutpriserna för leverans i skörden 2023 inklusive efterbetalningar. En lägre skörd än 2022 och med stora kvalitetsproblem blev utfallet för skörden 2023. Samtidigt föll de globala spannmålspriserna och drog med sig de svenska priserna.  Foderspannmål och oljeväxter var de som stack ut med de högsta prisnedgångarna jämfört med 2022.

 

Kommentera