Minskad ekologiskt brukad jordbruksmark

Mellan 2021 och 2022 minskade den ekologiskt brukade arealen jordbruksmark med knappt två procent. Och antalet ekologiskt brukande företag minskade med drygt fyra procent. 

Andel ekologiskt brukad jordbruksmark per län. Statistik: Jordbruksverket

Under 2022 brukades totalt 20 procent av jordbruksmarken i Sverige med ekologiska produktionsmetoder. Av den ekologiskt brukade marken är 77 procent åkermark och 23 procent betesmark. Det skriver Jordbruksverket i ett pressmeddelande.

9500 hektar mindre

Totalt brukades 597 400 hektar jordbruksmark ekologiskt under 2022, vilket är en minskning med 9 500 hektar jämfört med året innan. Arealen åkermark minskade med 8000 hektar till 461 400 hektar, medan arealen betesmark minskade med 1500 hektar till 136 100 hektar.

Den redan omställda marken för ekologisk produktion minskade på liknande sätt med 6400 hektar, medan marken under omställning minskade med 3 100 hektar.

Toppen vad 2019

Toppåret för ekologiskt brukad mark var 2019. Sedan dess har arealen minskat med 16 900 hektar, eller tre procent. Under samma period har antalet företag som brukar ekologisk mark minskat med 11 procent.

Största arealen

Den största andelen ekologisk areal finns i Jämtlands län. Där brukades drygt 35 procent av den totala arealen jordbruksmark med ekologiska produktionsmetoder 2022. I både Värmlands, Gävleborgs och Dalarnas län var andelen ekologiskt över 30 procent.

Men den största faktiska arealen ekologisk jordbruksmark, totalt 136 900 hektar, brukades 2022 i Västra Götalands län. Därefter följt av Östergötlands län och Skåne län, på 64 500 respektive 42 100 hektar.

Madeleine Rapp
Madeleine Rapp
Tel: 073-632 89 97
E-post: madeleine@ja.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 16 maj 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Som man bäddar får man ligga

Krönika: Snart är det sommarlov för alla som i framtiden ska försörja oss. Några vet vad de vill jobba med, andra inte. En del har sommarjobb, andra inte. Många gånger leder sommarjobbet till insikter, både om arbetsliv och sig själv. För att möta framtida behov behöver rekryteringsunderlaget för rådgivare till lantbruket breddas. Hur många sommarjobb skapas det egentligen inom de gröna näringarna som tillsätts utanför familjekretsen? 

Kommentera