Krone BIG Pack 1290 HDP II uppgraderas

Krone Big Pack 1290 HDP II har fått ett antal standardfunktioner, som tidigare bara fanns på Krones senaste generation av Big Pack, generation 5. Det gäller Krones knytarfläkt PowerClean och deras åtta V-knytare, som knyter utan att skapa garnrester.

Se Krones V-knytare i drift här: V-knytare Foto: Krone

Krone PowerClean är ett hydrauldrivet rengöringssystem som skapar ett ordentligt övertryck i knytarkammaren. De hydrauldrivna fläktarna blåser hela tiden bort halm och damm från knytarna och andra viktiga komponenter som ofta kontamineras av smuts. Genom att hålla knytarområdet rent så minskas även slitaget på känsliga komponenter.

Här syns de båda hydrauldrivna fläktarna överst i bild. Under dem sitter de åtta patenterade V-knytarna. Foto: Krone

Till skillnad från femte generationen BiG Pack, tas oljeflödet på BiG Pack 1290 HDP II från traktorns hydraulsystem. Den tidigare remdrivna radialfläkten är inte längre tillgänglig för rengöring av knytarna och därför finns nu PowerClean fläktarna även tillgängliga för eftermontering på Krones Big Pack HighSpeed press.

Dubbelknutarna ska enligt Krone eliminera oönskade garnrester både vid knytarna och på fältet. Foto: Krone

Tack vare de nya knytarna slipper man avklippta garnändar som hamnar på marken. V-knytaren knyter den väletablerade dubbelknuten från Deering som enligt Krone är ett måste att använda sig av till dagens högdensitetspressar.

Big Pack 1290 HDP II pressar upp till 85 ton i timmen. För att klara av den kapaciteten och baldensiteten som krävs har Krone monterat ett patenterat system med totalt åtta dubbelknytare som effektivt producerar knutar utan garnrester.

Valdemar Jensen
Valdemar Jensen
Tel: 073-925 05 41
E-post: valdemar@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 17 maj 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Vem bestämmer vem det är som har rätt att vara bonde? 

Krönika: På 60-talet premierade lantbruks­nämnden ett urval av gårdar som kunde få bidrag för investeringar samt låga räntor på sina lån. Dessa gårdar rustades upp i koncentrerad rationalisering (KR) medan granngårdarna många gånger fick stänga ladugårdsdörrarna och arrendera ut marken. Efter inträdet i EU, blev betesputsen ett verktyg för att den bortvalda bonden fortsatt kunna ha kvar marken och ta igen jordbruksstödet. Vilket har lett till ytterligare svårigheter i norrländska bygder att utvidga produktionsgårdarnas arealer. 

 

Kommentera