Efterfrågan på kvalitetssäkrade klimatdata ökar

Nu lanseras det nya klimatberäkningsverktyget Agrosfär som är speciellt framtaget för svenska banker och livsmedelsproducenter. 

 

Verktyget Agrosfär utvecklat i nära samarbete med pilotgårdar. Och nu har man tagit fram två versioner. En för banksektorn och en för livsmedelsbranschen för att effektivisera användningen. Foto: Agronod


Med Agrosfär ska det bli enklare för lantbrukare att beräkna sitt klimatavtryck på både gårds- och produktnivå och dela sina klimatberäkningar. Verktyget består av tre komponenter:

  • Automatisk insamling av data från gårdsnivå
  • En beräkningsmodell, verifierad av RISE
  • En resultatvy som lantbrukaren själv kan välja att dela med andra. 
Emilia Liljeström, vd för Agronod.Foto: Agronod

Verktyget har utvecklats i nära samarbete med pilotgårdar. Och nu har man tagit fram två versioner. En för banksektorn och en för livsmedelsbranschen för att effektivisera användningen. 

– Efterfrågan på kvalitetssäkrade klimatdata ökar i en snabb takt med nya EU-direktiv för hållbarhetsredovisning, taxonomin och initiativ som SBTi FLAG. Därför är det nödvändigt med ett branschgemensamt verktyg och en verifierad beräkningsmodell som fungerar för många aktörer. Mycket av dagens klimatmätningar baseras på schablondata. Det behöver vi komma bort från och möjliggöra mätning av faktiskt förflyttning av klimatprestanda. Därför hämtar Agrosfär data direkt från gårdens uppkopplade system, säger Emilia Liljeström, vd för Agronod.

Ulf Möller, segmentsansvarig för skog och lantbruk hos Swedbank. Foto: Agronod

Vi behöver en standard 

För den svenska banksektorns skull är det helt avgörande med en transparent beräkningsmodell och verifierade data. 

– Vi behöver en branschstandard. Alla banker kommer att ha krav från EU att rapportera sina kunders klimatavtryck och detta kommer till slut att inkludera gårdsnivå. Det är mycket viktigt för oss som banksektor att ha tillgång till relevant och konkurrensneutrala data för att kunna finansiera och stödja lantbrukare i deras klimatarbete. För att överleva som företagare i framtiden måste man kunna mäta sitt klimatavtryck och göra förbättringar, säger Ulf Möller, segmentsansvarig för skog och lantbruk hos Swedbank. 

Elina Matsdotter, hållbarhetschef hos HKScan Sverige.Foto: Agronod

Ställer allt högre krav

Livsmedelsproducenter ställer också allt högre krav på klimatdata för att mäta och följa faktiska förbättringar. Därför har man även tagit fram en anpassad variant av Agrosfär tillsammans med HKScan Sverige. 

– Som en stor livsmedelsaktör är det viktigt att vi visar att vi tar ansvar för att minska klimatpåverkan och mäta våra aktiviteter. Vi behöver en enhetlig beräkningsmodell och data som baseras på faktiska utsläpp snarare än schabloner. Många av våra gårdar har en mycket bra klimatprestanda och det är viktigt att vi kan visa detta med verifierade data. Här är Agrosfär ett viktigt verktyg för oss, säger Elina Matsdotter, hållbarhetschef hos HKScan Sverige.

 

Madeleine Rapp
Madeleine Rapp
Tel: 073-632 89 97
E-post: madeleine@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 18 maj 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Vem bestämmer vem det är som har rätt att vara bonde? 

Krönika: På 60-talet premierade lantbruks­nämnden ett urval av gårdar som kunde få bidrag för investeringar samt låga räntor på sina lån. Dessa gårdar rustades upp i koncentrerad rationalisering (KR) medan granngårdarna många gånger fick stänga ladugårdsdörrarna och arrendera ut marken. Efter inträdet i EU, blev betesputsen ett verktyg för att den bortvalda bonden fortsatt kunna ha kvar marken och ta igen jordbruksstödet. Vilket har lett till ytterligare svårigheter i norrländska bygder att utvidga produktionsgårdarnas arealer. 

 

Kommentera