På god väg mot fossilfrihet med två biogastraktorer

Med totalt 1 400 kor, tjurar och kalvar, utspridda på fyra gårdar blir det en hel del gödsel som Lars Paulson inte bara sprider på sina marker, utan också förädlar till fordonsbränsle. Bränslet i form av biogas förbrukas till viss del av gårdens två biogastraktorer innan överskottet säljs vidare.

 

De båda biogastraktorerna används och tankas flitigt hemma på gården men Lars saknar och ser fram emot när det presenteras en lastmaskin som går på biogas. – Våra lastmaskiner rullar väldigt mycket hemma, att kunna köra dem på biogas hade varit mycket bra, säger Lars.Foto: Valdemar Jensen


Mjölkbonden Lars Paulsons föräldragård Kvarngården utanför Långås i Halland har drivits av Lars sedan 1992, och under den tiden har djurantalet vuxit från ett 30-tal uppbundna kor till dagens 500. De behåller även alla sina tjurkalvar och köper in lite köttrasdjur, vilket gör att det finns totalt 1400 djur utspridda på Lars fyra olika gårdar i närområdet.

År 2010 började Lars snegla på en biogasanläggning som ett år senare började byggas men då enbart för värme- och elproduktion för att försörja gården och sälja en del vidare. 2018 inleddes arbetet med utbyggnaden av rågasproduktionen för att kunna producera fordonsbränsle via föreningen Vessige Biogas, och i augusti 2022 kunde Lars för första gången tanka sin egen traktor med hemmagjord biogas.

– Det känns väldigt bra och roligt att kunna tanka sina egna maskiner med sitt eget bränsle som vi på anläggningen tillverkat av lantbrukets restprodukter.  

Biogasanläggningen

– Vår första biogassatsning på gården genererade många kWh med el och värme till gårdens alla behov, men under vissa perioder fanns det avsättning av värmen. Vi fick helt enkelt fläkta bort en del av värmen och valde därför att bygga ut anläggningen för att kunna producera fordonsbränsle också, säger Lars.

Lars biogasanläggning går i huvudsak på egen gödsel men det tas också in en del gödsel och andra restprodukter från andra gårdar. Under 2022 användes 45 000–50 000 ton gödsel och andra restprodukter för att producera mellan 15–16 GWh. Mellan 4–5 GWh går åt till gårdens uppvärmning och elförbrukning och resten av rågasen säljs till Vessige Biogas för tillverkning av fordonsbränslet.

– Ungefär 90 procent av allt tillverkat fordonsbränsle säljs ut på gasnätet, resterande 10 procent går åt till den lokala biogasmacken samt egna tankstationen hemma på gården.

Energimyndigheten erbjuder ett merkostnadsstöd för köp av en biogastraktor, vilket i Lars fall blev ungefär 120 000 kronor. 

T6.180 med Biogasdrift

Lars har länge väntat på biogasdrivna lantbruksmaskiner och var därför snabb på bollen när New Holland presenterade sin biogastraktor T6.180. I augusti 2022 var han var först i Sverige att få sin biogastraktor levererad.

– När jag skulle välja biogastraktor fanns det inget annat märke än New Holland att välja på, vilket inte gjorde mig något eftersom jag länge kört deras dieseltraktorer och trivs med både traktorerna och Axima som återförsäljare. När traktorn kom stod min tankstation på gården redo och det var därför bara att tuta och köra, vilket gjorde att jag nästan direkt satsade på ytterligare en T6.180 med biogasdrift som kom i februari i år, säger Lars.

På båda traktorerna har Lars valt till extratanken i fronten som han menar är ett måste i dagsläget.

– I dagsläget blir räckvidden utan fronttanken alldeles för liten och därför blir den väsentlig. Med fronttank kan vi i dag köra ungefär sex timmar blandad körning innan vi måste tanka fullt igen. Men eftersom traktorerna hela tiden går i närheten av gården så passerar man nästan alltid tankstationen och kan därför passa på att fylla när man ändå passerar. För oss är tankningen inte något problem, det tar inte mer än fem minuter att tanka från tomt till fullt.

Tankstationen är byggd i en container och har tidigare används som mobil tankstation när de körde STCC-bilar på biogas. 

Egen tanklösning

Ett biogasdrivet fordon erhåller ett mycket högt tryck i sin gastank, upp emot 210 bar. För att Lars snabbt ska kunna fylla traktorn och inte behöva stå och vänta i flera timmar på en kompressor som fyller tanken, så köpte han en gammal tankstation i form av en container fylld med flera gasflaskor som tillsammans med två kompressorer bygger upp 250 bars tryck.

– Jag köpte containern från Eon Biofor som tidigare hade kört STCC-bilar på biogas. Containern renoverades och fick några små förändringar men funktionen är densamma. Det sitter flera mindre flaskor som via kompressorerna bygger upp trycket till 250 bar, vilket gör att tankstationen alltid är redo när jag kommer och snabbt vill fylla traktorn. Eftersom containern alltid erhåller ett högre tryck än vad som ska i traktorn så går det mycket snabbt att fylla.

Innanför containerns ena port ligger tryckbehållarna staplade på varandra och bygger tillsammans upp ett tryck på ungefär 250 bar som sedan pressas in i traktorns tank på ungefär fem minuter.

Fungerar som en dieseltraktor

På gården används de båda traktorerna året runt till alla sysslor som en vanlig traktor används till. Den ena står oftast framför fodervagnen och går många timmar om dagen medan den andra blir en lite allt i allo traktor.

– Jag märker ingen större skillnad på att köra en biogastraktor jämfört med en diesel, jag tycker båda fungerar väldigt snarlikt förutom att man behöver tanka biogastraktorn lite oftare. Vi kör gräs, stränglägger, vältar, blandar foder med mera, vilket vi tycker fungerar klockrent.

T6.180 biogas ser precis ut som en T6.180 diesel inuti och delvis utanpå, vilket Lars ser som en stor fördel.

– I början skulle traktorn utmärka sig som speciell och få massa nytt ”lull lull” men det ändrades och man valde att göra det enkelt genom att använda en vanlig T6.180 och sätta i en biogasmotor, det gillade jag. Den har många redan beprövade lösningar och en stabil hög och låg PowerShift växellåda. En enkelt utrustad traktor men också en mycket driftsäker traktor.

I dagsläget finns det enbart en storlek på traktor och en växellåda att välja mellan hos New Holland men fler biogastraktorer är under utveckling.

Lars föräldrahem har utvecklats och blivit många gånger större än vad det var för 30 år sedan. Här finns 1100 djur och produceras mellan 14–16 GWh energi per år. 

Skatt på Biogas

– Det är dyrt att producera biogas om vi inte hade haft de stöd som vi får. Vi har olika incitament för att vi ska kunna producera biogas som är ett såpass klimatsmart bränsle. I vårt fall har det kostat ungefär 17–18 kronor per kilo biogas vi tillverkat, vilket skulle motsvara ett dieselpris på 13–15 kronor vid pump, säger Lars och fortsätter:

– I början på mars kom det en tragisk nyhet som man inte tror är sann! EU-kommissionen beslutade att införa 4,70 kronor i skatt per kilo biogas, det är för mig helt obegripligt. Nu är skillnaden mellan fossil diesel och klimatsmart biogas nästan ingen, vilket i sin tur kommer att leda till att ingen ser fördelen med biogasen. Vi måste ställa om till ett fossilfritt samhälle och därför måste det vara en fördelaktig skillnad på att välja biogas framför dieseln. I och med skatten är skillnaden minimal men jag hoppas verkligen att regeringen och EU nu ser allvaret och räddar skattebefrielsen.

 

I hytten finns inga speciella skillnader mot en dieseldriven T6.180. Växellådan som finns att välja på i dag är endast hög- och lågväxel med powershift. Den låter också väldigt snarlikt en dieseltraktor, inga större skillnader. 

 

Lars är också glad över att slippa alla bekymmer kring dieselstölder och AdBlue.

 

Valdemar Jensen
Valdemar Jensen
Tel: 073-925 05 41
E-post: valdemar@ja.se

 

Artikeln publicerades lördag den 20 maj 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Proppen kanske inte var en så dum idé?

Krönika: Första gången jag fick höra ordet ”agronom” var när min mamma berättade att de hade ”proppar” som jobbade på gården. De utbildade sig alltså till agronomer och gjorde den obligatoriska ”proppen”. Jag har hört många olika historier genom hela min uppväxt om när dessa proppar bodde på gården och hade diverse olika idéer för sig. Men nu finns inte proppen längre och därmed har det lämnat ett tomrum, eller är det kanske en kunskapslucka? 

Kommentera