Fem månader med sänkt mjölkpris

Under årets första fem månader har Arla Foods hunnit med att sänka mjölkpriset fem gånger. Nästan en tredjedel av lantbrukarnas mjölkintäkt har försvunnit sedan årsskiftet.

Hittills i år har mjölkpriset till bonden sjunkit med en tredjedel jämfört med nivån vid årsskiftet. Foto: Mostphotos

1 maj sänkte Arla priset man betalar för mjölken för femte månaden i rad. Sänkningen i maj blev 31,6 öre per kilo mjölk för både konventionell och ekologisk mjölk. Tillägget för GMO-fritt foder minskades också med 5,3 öre per kilo, från 15,8 till 10,5 öre för konventionell mjölk.

Den totala sänkning blev 36,9 öre per kilo för den som levererar konventionell mjölk.
A contopris på konventionell mjölk landade då på 444,3 öre per kilo och 500,8 öre per kilo för ekologisk mjölk.

EN TREDJEDEL LÄGRE PRIS

Sänkningen i maj innebar att priserna har sjunkit till ungefär samma nivå som de var i januari-februari 2022.

Vid årsskiftet noterades det konventionella a contopriset till 616,40 öre per kilo. Sedan hösten 2021 hade då mjölkpriset höjts 12 gånger på 15 månader.

Under årets fem första månader har mjölkpriset sammanlagt sänkts med 172,1 öre per kilo. En nedgång på 27 procent.

MINSKAD FÖRSÄLJNING, ÖKAD PRODUKTION
De höga mjölkpriserna under det senaste året har haft två effekter. Dämpa konsumtionen och stimulerat produktionen.

Arla skriver i sitt pressmeddelande att vikande försäljning tillsammans med en ökande mjölkproduktion i Europa och USA har lett till att det finns mycket mjölk på industrimarknaden och därmed har det blivit en prispress neråt.

– Hushållens försämrade köpkraft riskerar att slå hårt mot svenska lantbrukare, som fortfarande dras med höga kostnader och dessutom är exponerade mot stigande räntor. Därför är det viktigt att de konsumenter som kan fortsätter att välja produkter som gynnar svenska bönder. Vi på Arla gör allt vi kan för att betala ett så konkurrenskraftigt mjölkpris till våra ägare, mjölkbönderna, som möjligt, säger Cecilia Kocken, vd för Arla Sverige, i ett pressmeddelande.

Marknadsöversikt

Invägd mjölkråvara: Mjölkproduktionen i EU-27 (plus Storbritannien) ökade med
1,2 procent i januari, något mindre än väntat. Även i USA var mjölkproduktionen i februari något lägre än prognosen, plus 0,8 procent. Produktionen av mjölkpulver i Nya Zeeland i januari ökade med 2,3 procent jämfört med i fjol. Australiens mjölkproduktion i februari sjönk med 5,3 procent.

Ost: Marknaderna fortsätter att vara stabila i april. Vare sig marknaden för Gouda eller Mozzarella har svängt mer än 1–2 procent de senaste 2 månaderna. Priserna för ost, smör och mjölkpulver ligger nära varandra. Det innebär att ett eventuellt mjölköverskott kan användas i valfri kategori utan att obalanser uppstår.

Mjölkpulver: Priserna för helmjölkspulver är fortfarande pressade på världsmarknaden, något som synts i mjölkprisindex GDT, Global Dairy Trade, under våren. I Europa säljs dock helmjölkspulver till betydligt högre priser på grund av större efterfrågan. Priserna på skummjölkspulver har sjunkit, men är nu långsamt på väg uppåt i terminskontrakten.

Smör: Priserna på grädde stiger men smör ligger fortfarande högre.

Erik Brink
Erik Brink
Tel: 070-600 45 48
E-post: erik@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 22 maj 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Slutpriserna för skörd 2023 - inklusive efterbetalningar

Nu är nivån klar för alla aktörers efterlikvid som är med i Jordbruksaktuellts prissammanställning över slutpriserna för leverans i skörden 2023 inklusive efterbetalningar. En lägre skörd än 2022 och med stora kvalitetsproblem blev utfallet för skörden 2023. Samtidigt föll de globala spannmålspriserna och drog med sig de svenska priserna.  Foderspannmål och oljeväxter var de som stack ut med de högsta prisnedgångarna jämfört med 2022.

 

Kommentera