Årets spannmålsbonde först med Väderstads nya Carrier

Carl Gudmundsson och hans företag Kryger Sverige AB bedriver sin verksamhet på Vikbolandets tunga lerjordar utanför Norrköping. Kryger jobbar med en fast växtföljd och mellangrödor för att ständigt hålla marken bevuxen, vilket både utveck­lar jordhälsan och ger högre avkastning.

Väderstad Carrier 725 XL med CrossCutter Disc Aggresive averkar många hektar på kort tid med sin arbetsbredd på 7,1 meter och hastighet på 12–13 km/h. Foto: Valdemar Jensen

Kryger Sverige AB och Carl Gudmundsson mottog i höstas priset Årets Bonde i kategorin spannmål.

Kryger Sverige AB med Carl Gudmundson i spetsen odlar i dag 620 hektar på totalt sex olika gårdar runtom Norrköping och Söderköping. Foto: Valdemar Jensen

– Det är jätteroligt att lyf­tas fram tillsammans med de andra kategorivinnarna som alla är värda priset! Att vi på kort tid visat att det går att kombinera produktivitet med hållbarhet i världsklass med vår geografiska verklig­het är vi nog allra mest stolta över, sa Carl efter prisut­delningen i oktober.

TUNGA LERJORDAR

Vikbolandet har alltid varit känt som svårbru­kat hos många lantbrukare. Den tunga leran är känslig för många överfarter och packas gärna hårt, vilket gör att grödan som sås kan få det tufft, speciellt om det är torrt. På Kryger Sverige AB verkar man ha hittat den metod som fungerar bäst för att bruka de tunga jordarna.

– Vi odlar med ett system som håller marken bevuxen under hela växtföljden. Vår växtföljd är sexårig, varav fyra år är höstgröda och två år vårgröda. Mellan höst och vår har vi marken bevuxen med en mellan­ gröda, på grund av flera anledningar, säger Carl.

Kultivatorn är mycket kraftfull och väger 9 200 kilo, vilket Carl menar är viktigt för att den ska klara av att tränga igenom den hårda lerjorden. Foto: Valdemar Jensen

Mellangrödorna består i huvudsak av höstråg, rättika (inte oljerättika) och balj­ växter, men ibland blandas det även i annat såsom sol­ros och klöver både för att gynna pollinerare och få ner mer kväve i backen.

– Rättikan växer och bin­der så mycket näring som det finns tillgång till i mar­ken, vilket gör att vi inte får något näringsläckage, rätti­kan går även ner på djupet med sin stora rot. Rågen är viktig för att få ner mycket rötter. Levande gräsrötter är de enda rötterna som lagrar in kol i jord. Baljväxter är viktiga för att producera och få ner nytt kväve i backen. Med mellangrödor skyddar vi jorden och fyller på med nytt kväve, vilket resulterar i en jord som blir bördigare, förklarar Carl.

RÄTT TID ÄR VIKTIGAST

Innan kultivering hade Carl spridit slam på åkern. Dagen efter kultiveringen var de ute med såmaskinen för att så vårvete när marken fortfarande hade en bra fukthalt. Foto: Valdemar Jensen

Mellangrödan är precis som vilken produktionsgröda som helst menar Carl. Det är viktigt att den trycks ner i backen i precis rätt tid, precis efter skörd i slutet på augusti, början på september.

– Får vi mellangrödan sådd i augusti när det är bra förhållanden, varmt och fuktigt så växer mellan­ grödans rötter ungefär en centimeter per dag. Blir vi däremot sena och sår den i en kylig och näringsfattig jord går vi miste om värde­ full näring, kväve och kol.

För att Kryger AB ska kunna fixa kultivering, sådd och tröskning i exakt rätt tid har de satsat på att i kombination med en växt­följd som ger förutsättning att hinna, ha en maskinpark med färre men större red­skap för att snabbt kunna utföra jobb när förhållan­dena är helt rätt.

– Vi har inte så mycket maskiner utan satsar mer på att ha så få maskiner som möjligt, som är så effektiva som möjligt, och som ger ett så bra resultat som möjligt. Genom att ha senaste tek­niken och rätt redskap som är breda kan vi göra en över­fart snabbt, smidigt och med precision.

CARRIER 725 XL

Den nya CrossCutter Disc Aggressive presenterades samtidigt som Carrier 725 XL på Väderstads pressevent i Tyskland i höstas. Foto: Valdemar Jensen

I höstas presenterade Väderstad flera nyheter på sitt pressevent i Tyskland. En av nyheterna var den nya tallrikskultivatorn Carrier 725 XL med den helt nya discen, CrossCutter Disc Aggresive. Den nya tallriks­kultivatorn i kombination med de nya discarna jobbar mycket intensivt och ger en fullständig utskärning på ett grunt bearbetningsdjup.

– Vi har provat oss fram lite. Det är svårt att hitta maskiner och ett maskin­system som alltid fungerar klanderfritt eftersom ingen vår eller höst är den andre lik. Med Väderstads nya Carrier och de nya discarna känns det än så länge som att vi hittat väldigt rätt med denna kultivator, säger Carl och fortsätter:

– För att vi ska slippa göra så många överfarter på våra lerjordar gäller det att ha maskiner och redskap som gör ett bra jobb på så få över­farter som möjligt. Med Väderstad Carrier 725 XL och de nya discarna får vi en grund bearbetning och en fullständig utskärning på ungefär fem centimeters djup som är perfekt att så i sedan.

Efter att mellangrödan kultiverats och marken fått en grund bearbetning kör Carl direkt ut med sin så­maskin när vädret tillåter och marken har rätt fukt­halt.

– Redskapen vi använder oss av under höst-­ och vår­bruket är enbart den nya tallrikskultivatorn och vår såmaskin, vilket gör oss mycket effektiva när väd­ret och markens fukthalt är optimal. Jordbearbetning är superviktigt men vi gör det så lite som möjligt för att bevara så mycket mark­fukt som möjligt inför sådd. Skulle vi i stället plöja och harva så blir vi mer väderbe­roende och måste lita mer på vädergudarna för att få en snabb uppkomst, säger Carl.

GRUNT OCH INTENSIVT

Bo Stark som är försälj­ningschef för Norden på Väderstad var på plats under Jordbruksaktuellts besök för att titta närmre på den nya kultivatorn i drift.

– Carrier 725 XL är lite som ett tallriksredskap fast med helt nya mått och fördelar som gör den mycket allround , säger Bo Stark från Väderstad. Foto: Valdemar Jensen

– Detta är första gången jag ser denna kultivator med våra nya discar i vår­ bruksförhållanden i styva lerjordar och jag tycker verkligen att de presterar precis så som det är tänkt att de ska göra. Här hos Carl är jordarna hårda och styva, vilket kräver en disc med god nerträngningsförmåga som måste leve­rera en full utskärning. Det tycker jag att CrossCutter Disc Aggressive löser väl­digt bra sett till resultatet här hos Carl, säger Bo Stark. Den nya discen berättar Bo är utvecklad av Väderstad i samspel med flera drivna lantbrukare som har saknat en disc till denna typ av bear­betning, grunt och inten­sivt.

Det som skiljer CrossCutter Aggresive mot den äldre CrossCutter är en extra utskärning på varje raksträcka efter varje vinkel. Detta ger tallriken en mer spetsig form som penetrerar jorden bättre. Foto: Valdemar Jensen

– Carrier 725 XL är egent­ligen ingen unik tallriks kul­tivator, det är den nya discen som är unik. Men denna discen är inte för alla, kulti­vatorn kan såklart utrustas med andra discar om man vill åstadkomma en annan typ av bearbetning. Den vanligaste tallriken är den aggressiva som har en dia­meter på 61 centimeter och som kan bearbeta ner till 15 centimeter eller djupare om så önskas. Till exempel bryta ett vallbrott eller lik­nande. Carrier 725 XL är en standardmaskin som man sedan utrustar med de verk­tyg som passar en själv och sin verksamhet bäst, säger Bo.

Valdemar Jensen
Valdemar Jensen
Tel: 073-925 05 41
E-post: valdemar@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 25 maj 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Slutpriserna för skörd 2023 - inklusive efterbetalningar

Nu är nivån klar för alla aktörers efterlikvid som är med i Jordbruksaktuellts prissammanställning över slutpriserna för leverans i skörden 2023 inklusive efterbetalningar. En lägre skörd än 2022 och med stora kvalitetsproblem blev utfallet för skörden 2023. Samtidigt föll de globala spannmålspriserna och drog med sig de svenska priserna.  Foderspannmål och oljeväxter var de som stack ut med de högsta prisnedgångarna jämfört med 2022.

 

Kommentera