Dubbel nytta av klöver i havrefält

Genom att kombinera odling av baljväxter, som klöver, med spannmål går det att hämma ogräs, öka den biologiska mångfalden och främja ekosystemtjänster i jordbruksmarken. 

Ettåriga klöversorter insådda mellan raderna i ett klöverfält. – De insådda växtblandningarna kan skräddarsys för att stödja fler olika slags pollinatörer och för att gynna biologisk skadedjursbekämpning, säger Fabian Boetzl, forskare vid SLU. Foto: Ola Lundin

Det menar forskare från SLU som har studerat effekter i ett fält genom att så in en blandning av tre ettåriga klöversorter i havre. 

– Vi undersökte flera indikatorer för ekosystemtjänster under och över jord som är relaterade till mineralt kväveinnehåll i marken, ogräsbekämpning, pollinering, växtsjukdomar och skadedjurstryck, biologisk skadedjursbekämpning samt skörd, säger forskaren Hanna Friberg, i ett pressmeddelande från SLU. 

Gynnar pollinatörer och hämmar ogräs

Studien visar att insådd av ettåriga klöversorter hämmar ogräs och att det växer fler blommor. Blommorna i sin tur attraherar pollinatörer. 

– Vi såg också att antalet nematoder, eller rundmaskar, som äter på rötter minskade i ytorna där vi sått in klöver. Däremot hade spindelaktiviteten minskat och kvävehalten i havren var något lägre än i kontrollytorna. Rotsjukdomar, växtskador från skadeorganismer, biologisk skadedjursbekämpning och skörd påverkades inte, säger Maria Viketoft, forskare vid SLU. 

Insådden påverkade inte skörden  

Det som också framkom i studien var att insådden inte minskade skördarna eller tog odlingsbar mark i anspråk. För ännu bättre effekt kan växtblandningarna skräddarsys så att det stödjer fler olika slags pollinatörer och för att gynna biologisk skadedjursbekämpning.

– Vårt samodlingssystem har förbättringspotential, det går antagligen att få ännu mer positiva ekosystemfunktioner i systemet. Men redan nu ser vi tydliga förbättringar jämfört med odling med bara en spannmålsgröda, säger Ola Lundin, forskare vid SLU. 

Länk till den vetenskapliga artikeln finns HÄR 

Ausrine Öhrström
Ausrine Öhrström
Tel: 019-16 64 64
E-post: ausrine@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 31 maj 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste