Mjölkpriset ner ytterligare

Priset på mjölk till Arlabönderna sjunker även under juni månad. Det är en minskning på nästan två kronor sedan det nådde rekordnivån i december förra året.

Arla skriver i ett pressmeddelande att orsaken till prisfallet beror på att konsumenterna köper färre mejeriprodukter och övergår till lågprisalternativ samtidigt som de letar efter rabatter. Den minskade försäljningen inom dagligvaruhandeln, tillsammans med en ökning av mjölkproduktionen i Europa och USA, leder då till en ökad tillgång av mjölk på industrimarknaderna som i sin tur förstärker prispressen som leder till sänkta priser. Foto: Carolina Wahlberg

I juni sänks priset som Arlabönderna får betalt för sin mjölk med 21 öre per kilo mjölk, det gäller både för ekologisk och konventionell mjölk.

A contopriset för konventionell mjölk blir därmed 423,3 öre per kilo och 479,8 öre per kilo för ekologisk mjölk.

Under de senaste sex månaderna har priset på konventionell mjölk sänkts med totalt 193,1 öre, vilket innebär att det nu är nere på nästan samma nivå som i december 2021, skriver Arla i ett pressmeddelande.

– Jakten på billig mat riskerar på sikt att slå hårt mot svenskt lantbruk. Kostnadsläget på gårdarna är fortfarande högt, inte minst foderpriser och räntor utmanar likviditeten. Därför är det viktigt att de hushåll som kan fortsätter att välja produkter som gynnar svenska bönder, så att de kan driva vidare sina gårdar och bidra till att det erbjuds ett brett utbud av goda och näringsrika livsmedel i butikerna, säger Cecilia Kocken, vd för Arla Sverige.

Marknadsöversikt

Invägd mjölkråvara:  Mjölkproduktionen i EU-27 (plus Storbritannien) ökade i februari med 0,6 procent. I mars förväntas tillväxten vara begränsad och för närvarande ser den ut att landa någonstans mellan 0 och plus 0,5 procent. På grund av en ganska kall vår ser utvecklingen i april liknande ut. I USA ökade mjölkproduktionen i mars med 0,5 procent. Nya Zeelands mjölkproduktion i mars ökade med 1 procent, eftersom vädret har varit mycket bra. I Australien minskade däremot invägningen i februari med 3,3 procent jämfört med förra året. Även Argentina producerade mindre, minus 3,1 procent jämfört med mars förra året.

Ost: Efterfrågan är god och spotmarknaden är stabil.

Mjölkpulver: Mjölkpulverpriserna har återhämtat sig lite grann, vilket synts vid de två senaste handelstillfällena vid mjölkprisindex GDT, Global Dairy Trade. Även Europa har haft något högre priser.

Smör: Den europeiska marknaden är fortsatt stabil.

Källa: Arla

Ausrine Öhrström
Ausrine Öhrström
Tel: 019-16 64 64
E-post: ausrine@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 31 maj 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Vem bestämmer vem det är som har rätt att vara bonde? 

Krönika: På 60-talet premierade lantbruks­nämnden ett urval av gårdar som kunde få bidrag för investeringar samt låga räntor på sina lån. Dessa gårdar rustades upp i koncentrerad rationalisering (KR) medan granngårdarna många gånger fick stänga ladugårdsdörrarna och arrendera ut marken. Efter inträdet i EU, blev betesputsen ett verktyg för att den bortvalda bonden fortsatt kunna ha kvar marken och ta igen jordbruksstödet. Vilket har lett till ytterligare svårigheter i norrländska bygder att utvidga produktionsgårdarnas arealer. 

 

Kommentera