Som man bäddar får man ligga

Krönika: Snart är det sommarlov för alla som i framtiden ska försörja oss. Några vet vad de vill jobba med, andra inte. En del har sommarjobb, andra inte. Många gånger leder sommarjobbet till insikter, både om arbetsliv och sig själv. För att möta framtida behov behöver rekryteringsunderlaget för rådgivare till lantbruket breddas. Hur många sommarjobb skapas det egentligen inom de gröna näringarna som tillsätts utanför familjekretsen? 

Rådgivningsbranschen och SLU bildade 2019 ett ”Sektorsråd inom livsmedelssektorn med fokus på rådgivning” för att stärka svensk livsmedelsproduktion. Jag har haft nöjet att delta i rådet, där representanter från näringsliv, rådgivarorganisationer och SLU, diskuterat hur vi kan få fler sökande till utbildningar inom den gröna näringen. Det gäller inte minst de akademiska utbildningarna, där agronomutbildningen behöver fler sökande. Hur kan vi alla med band till den gröna näringen bidra till att öka intresset för agrara utbildningar generellt?

På senaste mötet med Sektorsrådet fick vi en dragning av representanter från KSLA kring deras arbete med kompetensförsörjningsfrågor. En insikt var att intresset för att jobba med de gröna näringarna väcks tidigare än man kan tro, redan vid 7 – 15 års åldern. Då inser man att påverkansarbetet måste starta tidigt för att så ett frö till att få framtida medarbetare. Prao och sommarjobb kan bli en viktig pusselbit i det arbetet. Farmer Time som Hushållningssällskapet jobbat med sedan 2019 är ett annat bra initiativ. En fantastisk möjlighet för fler ungdomar i nyss nämnda målgrupp att komma närmare lantbruket och lära sig mer om matproduktion. Genom återkommande videosamtal med en lantbruksföretagare går det att skapa en kontinuitet som gör det lätt att följa lantbrukets årshjul. När fler har längre avstånd till produktionen av mat blir detta ett sätt att skapa intresse, och kanske få framtida branschkollegor.

Vilken fråga kommer högt på agendan för dagens ungdomar? Hållbarhet lär kvala in ganska högt och om någon bransch kan säga att den jobbar med hållbarhetsfrågor så är det väl den gröna näringen? När äldsta barnet skulle söka till gymnasiet roade jag mig med att läsa om hur olika yrken presenterades på Framtid.se, den sajt ungdomarna använder för att se vad deras val kan leda till. När jag sökte arbetsplatser för agronom kom det upp myndighetsutövning, administration av EU:s bidragssystem, lärare och forskare. Utan att lägga några värderingar på dessa arbetsuppgifter tänker jag att det är nog inte de första orden som kommer upp när en 16-åring ska staka ut sin framtid. 

Vi behöver alla hjälpas åt att skapa intresset för den hållbara gröna näringen! 

 

Rolf Åttingsberg
Handelsbanken

 

Artikeln publicerades torsdag den 01 juni 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste