Nya krafter ska styra SGF mot framtiden

Drygt 200 grisnördar samlades bland imponerande glaskonstverk i Kosta de sista dagarna i maj, i samband med Sveriges Grisföretagares (SGF) årsstämma. Även om branschen upplevt rejäla marknadsrelaterade utmaningar de senaste åren så gick det inte att ta miste på framtidstron, och flera yngre grisföretagare var på plats. Föreningens nye ordförande, Johan Eriksson, är dock en veteran i grissammanhang. 

Sveriges Grisföretagares nya styrelse, från vänster: ordförande Johan Eriksson, Lina Danlid Burke, Per-Göran Fjelkner, verksamhetsledare Jeanette Elander, LRF Kött, Cissi Klasson, Peter Eriksson, Hans Blackert samt Filip Nilsson. 
Foto: Emma Sonesson

Produktionstappet i EU ligger på åtta procent mellan början på 2022 och samma period 2023. Även i Sverige kommer vi uppleva en tillbakagång; seminförsäljningen minskade med 4,3 procent enligt ackumulerade siffror för april 2022 jämfört med april 2023. Allt stramare ramar för produktionen, dyra insatsvaror och en svajig exportmarknad är några av de utmaningar som den europeiska grisuppfödningen brottas med, medan Sverige redan ligger i framkant både vad gäller djurskydd och miljöhänsyn, och huvudsakligen jobbar för den inhemska marknaden. 

– Jag kan lova er, att är det någonstans man vill vara grisbonde i dag så är det i Sverige, inledde Sveriges Grisföretagares ordförande Mattias Espert föreningens årsstämma 2023, innan han avtackades eftersom han valt att avgå på egen begäran. 

Ny ordförande

Johan Eriksson, Mycklinge, Västerås, är nyvald ordförande för Sveriges Grisföretagare. Foto: Emma Sonesson

Föreningens tidigare vice ordförande, Johan Eriksson, med integrerad grisuppfödning utanför Västerås, valdes enhälligt till ny ordförande.

– Jag tackar för förtroendet och lovar att göra allt jag kan för att förvalta det väl, sa han. 

Även Daniel Juneberg, som avböjt omval, tackades av. Mötet valde att gå på valberedningens förslag och utöka antalet ledamöter från fem till sju, med motiveringen att arbetsbelastningen varit för hög för fem personer. 

Filip Nilsson, slaktgrisuppfödare från Fjälkinge, Lina Danlid Burke, som driver ett suggnav i Högsby samt Per-Göran Fjelkner med integrerad grisuppfödning i Kristianstad, valdes in i styrelsen på vardera två år. Samtidigt fick Hans Blackert med integrerad grisuppfödning utanför Skänninge en styrelseplats på ett år, via fyllnadsval. 

Enda grisorganisationen

En av punkterna under årsmötet var SGF:s framtida finansiering, där styrelsen lagt fram ett förslag om ökade medlemsavgifter. Bakgrunden är att intäkterna de senaste åren inte täckt kostnaderna, om man bortser från en större intäkt till följd av att föreningen valt att avyttra sitt ägande i Swedish Match. Styrelseledamoten Peter Eriksson poängterade i sammanhanget att SGF är den enda organisationen som jobbar för bara grisföretagarnas intressen:

– Jag är övertygad om, att om inte SGF funnits hade det inte varit lika bra att vara grisföretagare.

Åker räkmacka

Från en av årsmötets deltagare ifrågasattes föreningens höga soliditet, medan en annan röst förespråkade ytterligare höjning av taket till 24 000 kronor. En tredje röst påtalade att det inte får gå för lång tid innan avgifterna justeras igen och en fjärde poängterade att fler medlemmar är önskvärt, för att öka föreningens styrka och intäkter:

– Det är många som åker räkmacka på det jobbet som SGF gör, och att värva fler medlemmar är något som både styrelsen och regionföreningarna måste jobba för.

Efter en kort diskussion klubbades styrelsens liggande förslag igenom. 

Nya medlemsavgifter 

Smågrisuppfödning: 30 kr/SIP

Suggringsnav: 5 kr/sugga

Satellit: antal SIP räknas fram enligt formeln antal grisningar per år/2,2

Slaktgrisar: 1 kr/producerad gris

Tak: 12 000 kr/företag

Produktionsuppföljning

Till stämman hade tre motioner och en skrivelse inkommit. Samtliga berörde på ett eller annat sätt produktionsuppföljning; program, benchmarking, parametrar samt villkor för de resultat som topplistorna baseras på. 

Kontentan blev att SGF ska verka för att de svenska måtten ska vara relevanta, kunna jämföras internationellt och att underlaget till medeltalsberäkningarna ska representera en så stor del av den svenska produktionen som möjligt. 

Slutligen hälsade Jens Larsson å Skånes och Blekinges Grisproducenters vägnar, välkomna till stämman 2024, som alltså äger rum i Skåne. 

Årets Grisföretagare

Arvid Ivehag, Djuperåsen, Grästorp

Motivering: ”För driv och framtidstro, med nytänkande inom stall-lösning och fördubblad produktion ger ni hopp och framtidstro för svensk grisproduktion.”

– Det var oväntat och jättekul det här! Vi har fördubblat vår produktion och min far är inte lika pigg längre, så det har varit lite tufft. Men det rullar på och går bra. Tack så jättemycket, sa en överraskad och stolt Arvid Ivehag, som under stämman fick utmärkelsen Årets Grisföretagare. Foto: Emma Sonesson

 

 

Årets medarbetare

Malin Lindh, Backegårdens suggring, Högsby

Motivering: ”Det gångna året har kantats av utmaningar för Backegårdens suggring. Genom gott djuröga och stort engagemang för både djur och satelliter har Malin varit en klippa att luta sig mot. Under året har hon strukturerat upp arbetet enligt Lean och har full koll på suggrupper och dagliga rutiner med hjälp av whiteboardtavlor. Målet är att vem som helst i besättningen på ett lättöverskådligt sätt ska kunna hitta alla djur och deras status. Malin är mån om sina suggor och gör alltid jobbet med ett leende vare sig hon har en skiftnyckel eller foderjusteringslapp i handen. Hon är en stor tillgång för Backegårdens suggring."

– För åtta år sedan låg jag på sjukhus och hade en tumör i huvudet och trodde inte jag skulle överleva, och än mindre jobba heltid och styra med allt som jag har gjort. Jag är så tacksam för att jag har lyckats med det. Tack så jättemycket, sa en rörd och glad Malin Lindh, när hon tog emot sitt pris. Foto: Emma Sonesson

 

 

Emma Sonesson
Emma Sonesson
Tel: 073-6504983
E-post: emma@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 01 juni 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Slutpriserna för skörd 2023 - inklusive efterbetalningar

Nu är nivån klar för alla aktörers efterlikvid som är med i Jordbruksaktuellts prissammanställning över slutpriserna för leverans i skörden 2023 inklusive efterbetalningar. En lägre skörd än 2022 och med stora kvalitetsproblem blev utfallet för skörden 2023. Samtidigt föll de globala spannmålspriserna och drog med sig de svenska priserna.  Foderspannmål och oljeväxter var de som stack ut med de högsta prisnedgångarna jämfört med 2022.

 

Kommentera