Regeringen föreslår utökat stöd

I höständringsbudgeten föreslås Sveriges regering medfinansiera det väderrelaterade krisstödet från EU:s jordbruksreserv maximalt. Vilket kommer ge ett stöd på totalt 193 miljoner kronor.

– Många lantbrukare har drabbats hårt av årets väder. Regeringen ger i dag beskedet att vi vill växla upp det ekonomiska stödet från EU:s jordbruksreserv maximalt, säger Peter Kullgren. Foto: Isabella Odmark 

– Det kommer ge viss hjälp kortsiktigt, men för att öka jordbrukets långsiktiga motståndskraft krävs stärkt konkurrenskraft och ökad lönsamhet. Det är den målsättning som regeringen arbetar efter, säger landsbygdsminister Peter Kullgren, i ett pressmeddelande.

Unga jordbrukare

Jordbruksverket har föreslagit att detta stöd kommer att gå till mottagare av det befintliga stödet till unga jordbrukare.

Läs mer om det här. https://www.ja.se/artikel/2233294/std-till-unga-vderdrabbade-bnder.html

I pressmeddelandet från regeringen står det att ”regeringen kommer i närtid att återkomma med hur stödet ska fördelas.”

Stöd till biogas

I samma meddelande står det också att regeringen föreslår ett fortsatt stöd till produktion av gödselbaserad biogas. Från och med nästa år kommer stödet att hanteras tillsammans med övriga produktionsstöd för biogas och därför föreslår man en höjning av det gemensamma anslaget med 200 miljoner per år för 2024-2026.

 Man menar att stödet bland annat ska stimulera produktion av förnybar energi och minska metangasutsläppen.

Förslagen kommer att överlämnas i kommande höständringbudget och i budgetpropositionen för 2024. Bakom förslagen står regeringen och Sverigedemokraterna.

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 08 september 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste