Fortsatt uppgång för markpriser

Under förra året fortsatte priserna att stiga på både åker- och betes­mark. På tio år har priserna mer än fördubblats.

 

Jordbruksverkets prisstatistik för 2022 visar på en prisuppgång med fem procent för betesmark i Sverige.Foto: Mostphotos


Under förra året, 2022, var det genomsnittliga priset på åkermark 130 500 kronor per hektar. Det är en ökning med sju procent jämfört med 2021. Även priset på betesmark har ökat jämfört med föregående år. Priset ökade med fem procent till 47 500 kronor per hektar jämfört med 2021.

Prisuppgifterna gäller endast för affärer där man sökt lagfart. Affärer som genomförs med fastighetsreglering är inte inkluderade.

Mellan 1990 och 2000 skedde inga stora förändringar av markpriserna. Därefter har priserna ökat. Jämfört med 2012 har genomsnittspriserna på riks­nivå för både åkermark respektive betesmark mer än fördubblats 2022.

Högst i söder

Högsta genomsnittliga priset på åker- och betesmark 2022 var i produktionsområdet Götalands södra slättbygder. Där var genomsnittet för åkermark 291 500 kronor per hektar och för betesmark 120 500 kronor per hektar. 

Det motsvarar 14 respektive 18 gånger så högt pris som i Övre Norrland där priset var lägst. I Övre Norrland var priset på åkermark 21 400 kronor per hektar och på betesmark 6 700 kronor per hektar.

Erik Brink
Erik Brink
Tel: 070-600 45 48
E-post: erik@ja.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 12 september 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste