Sydkorea accepterar regionalisering

ASF. Under onsdagens pressträff kring afrikansk svinpest (ASF) meddelades från SVA att arbetet med att söka efter döda vildsvin fortskrider enligt plan, medan Jordbruksverket bjöd på ljusglimtar om export av griskött och grisköttsprodukter.  

Sökandet efter döda vildsvin i restriktionszonens kärnområde syftar till att kartlägga smittans utbredning. Foto: Mostphotos

Under onsdagen har 60 jägare varit aktiva i sökarbetet efter döda vildsvin i kärnzonen. Onsdagens tillskott till antalet bekräftade fall av ASF blev fem stycken och summan är nu alltså uppe i totalt 18. 

– Samtliga finns inom det området där vi tidigare hittat kadaver. Avståndet mellan ytterligheterna är cirka fyra kilometer. Vi har också sökt utanför det här området, men hittills har vi inte hittat kadaver där. Eftersöket fortsätter och under helgen kommer det vara en större insats, berättar statsepizootolog Karl Ståhl, SVA. 

Det döda vildsvinet som påvisats i Sala, utanför restriktionszonen, är nu bekräftat trafikdödad. 

Brev med förklaring

Lena Hellqvist Björnerot arbetar som officiell chefsveterinär vid Jordbruskverket. Foto: Tomas Magnusson/Jordbruksverket

Under måndagen rapporterades att flera länder stoppat import från Sverige, något som är ett hårt slag för köttbranschen.

Men utöver den rapportering som Jordbruksverket är skyldiga att göra till EU och Världsorganisationen för djurhälsa i samband med ett ASF-utbrott, så har myndigheten författat så kallade CVO (chief veterinary officer)-brev till de länder som näringen prioriterar i handelssammanhang. Breven innehåller information om utbrottet och de åtgärder som vidtas. I brevet betonas även att det inte finns fall av ASF i tamgrispopulationen eller bland hållna vildsvin. 

– Ett positivt exempel på en reaktion från ett land är att Sydkorea har accepterat vår regionalisering och det var väldigt viktigt för näringen, för det är en av de stora marknaderna, berättar Lena Hellqvist Björnerot, officiell chefsveterinär på Jordbruksverket. 

Hantera resterna rätt

Regionaliseringsprincipen innebär i grova drag att kött från djur inom restriktionszonen nekas, medan kött från resten av landet accepteras. Regionaliseringsprincipen och ett strikt EU-regelverk på området är också det som ska säkerställa att inget ASF-smittat kött hamnar i svenska livsmedelsbutiker, något som Lena Hellqvist Björnerot har god tilltro till.  

– Sen finns det alltid någon viss risk, någon gris kan var i inkubationsfas etcetera. Men man har också en köttbesiktning som ni vet; alla djur ska genomgå en levandedjursbesiktning och vara friska innan de får slaktas. Jag bedömer att EU:s regelverk är väldigt strikt, och framtaget för att man inte ska behöva stoppa handel på ett oproportionerligt sätt, utan man ska göra det från de zoner som läggs, säger hon och fortsätter:

– Sedan vet man inte om någon tar in kött illegalt, de riskerna finns alltid. Det är därför vi försöker trycka på det här budskapet; släng aldrig några rester i naturen så att vildsvinen kommer åt dem.  

Chefsveterinären betonar även att kött inte är enda smittvägen:

– Det finns många sätt smittan kan flyttas mellan länderna, men den ska inte smitta via besiktigat kött från ett EU-land till ett annat. 

 

Emma Sonesson
Emma Sonesson
Tel: 073-6504983
E-post: emma@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 13 september 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste