Länsstyrelsen informerade Vafab om riskerna med ASF redan 2019

Vafab bekräftar nu själva att de fått information om smittorisken, men att de inte vet hur informationen togs vidare.

Eva Favaro, avdelningschef Hållbarhet och kommunikation på Vafab MIljö. Foto: Varab Miljö

Enligt Länsstyrelsen Västmanland som Jordbruksaktuellt varit i kontakt med var de redan 2019 ute på Vafabs avfallsanläggning i Västerås och informerade om riskerna med ASF, kopplat till matavfall och vildsvin.

I tidigare intervju med Eva Favaro, sade hon att frågan var ny för dem och att de inte känt till riskerna. Vi ringer tillbaka och frågar om hon känner till mötet 2019:

– Efter att jag pratade med dig gick vi tillbaka i våra diarier och hittade mötet från 2019.

Men vad Vafab gjort med informationen sen det vet inte Eva.

– För vår del har det inte hänt något efter det och var frågan tog vägen då, vet vi inte. Den frågan har försvunnit. Jag tror att den här informationen inte var på agendan mer än på det här informationsmötet, säger Eva och fortsätter:

– Det var ingenting som diskuterades för övrigt här i Sverige. Och vi vill ju inte agera på eget bevåg och vill ju att det ska vara nationella direktiv och lagstiftning.

Även om man fått information 2019 så önskar Eva att den varit mer tydlig.

– Hade man kommit tillbaka till oss vidare i den här frågan, så hade vi såklart agerat på det. Vi jobbar ju såklart och vi vill agera efter myndigheternas krav. Sen finns det klart saker som vi hade kunnat göra, säger hon och menar nu att det är oerhört viktigt att Avfall Sverige ihop med Jordbruksverket kommer fram med ny vägledning.

Madeleine Rapp
Madeleine Rapp
Tel: 073-632 89 97
E-post: madeleine@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 15 september 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste