Största minskningen någonsin

Den ekologiska jordbruksarealen har minskat med cirka 100 000 hektar under året och är nu på samma nivå som 2014.

Enligt Ekologiska Lantbrukarna har den ekologiska jordbruksarealen minskat med cirka 98 000 hektar under året, av detta står vall för cirka 44 400 hektar och betesmark för cirka 38 300 hektar. Resterande grödor har minskat med cirka 15 200 hektar. Grafik: Ekologiska Lantbrukarna 

Eko-andelen har gått från 19,9 procent till 16,6 procent av total jordbruksmark i Sverige. Det är en minskning med en sjättedel. Det visar genomgången som Ekologiska Lantbrukarna gjort av ansökningarna för jordbrukarstöd i våras.

Inte främjat eko

– Minskningen är en anpassning efter marknadsläget och rådande politik, ekologiskt har varken främjats av politikerna eller dagligvaruhandeln, säger Ida Lind, expert marknad och hållbarhet på Ekologiska Lantbrukarna, i ett pressmeddelande.

Den ekologiska jordbruksarealen går därmed från cirka 600 000 hektar till cirka 500 000 hektar. Minskningen är enligt Ekologiska Lantbrukarna den största någonsin. 

Bättre marknadsläge

– Det finns fortfarande väldigt många ekobönder i Sverige och minskningen kan leda till ett bättre marknadsläge för de som är kvar. Ett minskat utbud har historiskt sett lett till högre priser för producenterna, menar Ida Lind, expert marknad och hållbarhet på Ekologiska Lantbrukarna.

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 18 september 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste