Solbruks-projekt öppnar möjligheter

Ett nytt projekt vid Mälardalens universitet (MDU) undersöker möjligheterna med så kallat solbruk, där solceller och jordbruk samsas på samma mark för att uppnå ökad lönsamhet. Platsen för projektet är Skåne. 

Mälardalens universitet genomför ett forskningsprojekt som syftar till att utforska möjligheterna att effektivt kombinera solelproduktion och jordbruk på samma mark. Foto: MDU

Projektet Solbruk i Skåne, sträcker sig över fyra år, där målet är att utforska effektiva sätt att kombinera solelproduktion och jordbruk på samma mark. Tidigare framgångsrika tester har genomförts både utomlands och vid vallodling i Mälardalen, och nu vill man undersöka hur detta koncept, som internationellt kallas för agrivoltaics, kan fungera just i Skåne. Projektet genomförs i nära samarbete mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor, skriver Mälardalens universitet (MDU), i ett pressmeddelande.  

– Det här projektet är på en annan plats med ett annat klimat. Det kan vara andra grödor som är lämpliga att odla, exempelvis sockerbetor som inte är aktuellt att odla i Mälardalen. Det blir även en betydligt större solcellsanläggning än i Kärrbo. Vi hoppas därmed kunna studera flera olika grödor samtidigt, vilket gör att vi snabbare kan få fram resultat gällande vilka grödor som lämpar sig att odla tillsammans med solcellsanläggning, säger Bengt Stridh, universitetslektor och projektansvarig på MDU, som tidigare genomfört ett liknande projekt i mindre skala, på Kärrbo prästgård i Mälardalen. 

Läs mer: Först i Sverige med nytt solcellskoncept   

Hoppas på flera positiva resultat och effekter

– Vi vill visa hur solbruk kan göras på bästa sätt i Skåne, där vi optimerar kombinationen av solceller och jordbruk. Vi hoppas också att demonstrationsanläggningen, som nu kommer att byggas, visar att solbruk är en framtida affärsmöjlighet för skånska markägare, jordbrukare och solcellsföretag, säger Bengt.  

Resultaten av forskningen skulle kunna ha en stor inverkan för både jordbrukare och företag inom energi- och livsmedelsbranschen.  

– Eftersom Länsstyrelsen sagt nej till flera solcellsparker i Skåne, där de flesta vill bygga på jordbruksmark, skulle detta projekt kunna visa hur konflikten mellan jordbruk och ökad elproduktion skulle kunna lösas. Samtidigt skulle solbruk kunna bidra till en ökad lönsamhet för jordbruket, vilket är viktigt om vi ska kunna behålla vårt jordbruk och samtidigt kunna öka vår svenska självförsörjningsgrad av livsmedel.  

Ökat intresse möter utmaningar

Under de senaste två åren har intresset för att etablera solcellsparker i Sverige ökat. En av de utmaningar som bromsar utvecklingen är att finna lämpliga platser för dessa anläggningar, där även närheten till en passande elnätsanslutning är en central fråga, menar Bengt Stridh. 

– Om konflikten kan lösas mellan jordbruk och solelproduktion öppnas en mångmiljardmarknad för solcellsparker i Sverige.  

Fakta om projekt Solbruk i Skåne 

Region Skåne är projektägare och projektpartners förutom MDU är Länstyrelsen Skåne, Energikontor Syd, Sveriges Lantbruksuniversitet och forskningsinstitutet RISE, med en total projektbudget på cirka 20 miljoner kronor. Cirka 8 miljoner kronor finansieras av Europeiska Regionala utvecklingsfonden (ERUF). Övriga 12 miljoner kronor finansieras av projektorganisationerna varav cirka 8,5 miljoner kronor från Region Skåne och 1,45 miljoner kronor från MDU.  

Källa: MDU  

Ausrine Öhrström
Ausrine Öhrström
Tel: 019-16 64 64
E-post: ausrine@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 20 september 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste