Möjligt att söka dispens från lagringskrav

Spannmål som ska föras ut ur restriktionszonen vid Fagersta ska enligt Jordbruksverkets regelverk ha lagrats i minst en månad efter skörd. Men nu öppnar myndigheten upp för odlarna att söka dispens från det kravet. 

Nu finns det möjlighet att få dispens från det lagringskrav som gäller för spannmål som tröskats kring Fagersta. Foto: Mostphotos

Lantbrukare som har sin verksamhet inom den zon kring Fagersta som belagts med restriktioner till följd av utbrottet av afrikansk svinpest, behöver lagra sin spannmål i minst en månad efter skörd innan den får föras ut ur zonen. Men vid onsdagens pressträff berättade Jordbruksverkets presschef Katharina Gielen, att lantbrukare som inte har möjlighet att torka och lagra sin spannmål, nu kan söka dispens från det kravet.  

Ansökan ska inkludera en beskrivning av varför det är viktigt med ett undantag. Den sökande ska även kunna svara på en rad frågor, bland annat kring hur man kommer rengöra fordon innan de lämnar zonen. Utförlig information kring både krav och dispensansökan finns på Jordbruksverkets webbplats. Varje ansökan kommer bedömas enskilt. 

Vad gäller de två lantbrukare som tillsammans har runt 55 hektar otröskat i den inre kärnzonen, gäller fortsatt att de ska lämna grödan otröskad. Anledningen är att det minskar risken för att smittade vildsvin går ut ur området i jakt på föda. 

Emma Sonesson
Emma Sonesson
Tel: 073-6504983
E-post: emma@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 20 september 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Slutpriserna för skörd 2023 - inklusive efterbetalningar

Nu är nivån klar för alla aktörers efterlikvid som är med i Jordbruksaktuellts prissammanställning över slutpriserna för leverans i skörden 2023 inklusive efterbetalningar. En lägre skörd än 2022 och med stora kvalitetsproblem blev utfallet för skörden 2023. Samtidigt föll de globala spannmålspriserna och drog med sig de svenska priserna.  Foderspannmål och oljeväxter var de som stack ut med de högsta prisnedgångarna jämfört med 2022.

 

Kommentera