”Skörda lika” ska öka jämställdheten inom den gröna sektorn

Av de som arbetar inom de gröna näringarna är 17 procent kvinnor och 83 procent män. Men det tänker Hushållningssällskapet ändra på.

Projektgruppen består av projektledare Annika Jönsson (längst till vänster) samt nodledarna Birgitta Andersson, Louise Darius, Susanne Falck, Caroline Dahrén, Anneli Andelén och Sabina Hualpa Blomgren. Foto: Anne Helgesson

Nu startar Hushållningssällskapet igång projektet ”Skörda lika” för att öka jämställdheten inom de gröna näringarna. Målet är att både uppmärksamma de faktiska jämställdhetsförhållandena som råder inom lantbrukssektorn och skapa förutsättningar för kvinnor att känna sig välkomna till branschen och att vilja stanna kvar. Enligt Annika Jönsson, projektledare för Skörda lika är ett av målen med projektet att inkludera kvinnliga lantbruksföretagare på ett bättre sätt. Hon menar att man även ser en möjlighet att påverka branchen för att bli mer lönsam, konkurrenskraftig och innovativ.

17/83

Siffror som kort och gott beskriver hur det står till med jämställdheten i Sverige inom de gröna näringarna.

– Detta är en viktig del i den utmanande kompetensförsörjningsfrågan inom den gröna sektorn. Där har vi allt att vinna på en jämnare fördelning mellan kvinnor och män inom gröna yrken, men även på sikt att fler kvinnor stannar kvar i branschen, säger Annika.

Det kommer hållas träffar utspridda över hela landet och det går att läsa mer och anmäla sig till de olika nätverken, eller noderna som Hushållningssällskapet kallar dem via projektsidan Skörda lika

Och enligt Anne Helgesson, nationell projektkommunikatör på Hushållningssällskapet har projektet redan väckt stort intresse redan från start:

– Det är en möjlighet för kvinnorna i nätverken att lära sig saker av varandra inom gruppen om exempelvis juridik eller andra områden, och men även från föreläsarna som kommer medverka på träffarna, säger Anne Helgesson, nationell projektkommunikatör på Hushållningssällskapet Foto: Hushållningssällskapet

– Vi har öppnat för att man kan anmäla sig till de här träffarna och det har gått väldigt bra. Nästan 100 kvinnor har anmält sig på två dygn, så det är kul.

Tanken är att nätverket bakom Skörda lika ska fungera som en dörröppnare, ett stöd och ett nav för kvinnliga deltagare som får möjlighet att mötas på lika villkor. Nätverksträffarna kommer innehålla olika typer av kompetensutveckling, föreläsningar och dialoger och deltagarna kommer själva få vara med och påverka agendan på träffarna utifrån sina behov och önskemål. Enligt Hushållningssällskapet ska träffarna vara en plats där deltagarna kan hämta energi och skapa nya möjligheter.

Projektet finansieras av Europeiska jordbruksfonden för Landsbygdsutveckling

Madeleine Rapp
Madeleine Rapp
Tel: 073-632 89 97
E-post: madeleine@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 21 september 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Slutpriserna för skörd 2023 - inklusive efterbetalningar

Nu är nivån klar för alla aktörers efterlikvid som är med i Jordbruksaktuellts prissammanställning över slutpriserna för leverans i skörden 2023 inklusive efterbetalningar. En lägre skörd än 2022 och med stora kvalitetsproblem blev utfallet för skörden 2023. Samtidigt föll de globala spannmålspriserna och drog med sig de svenska priserna.  Foderspannmål och oljeväxter var de som stack ut med de högsta prisnedgångarna jämfört med 2022.

 

Kommentera