Ett enklare sätt att handla med ull

Med en ny framtagen standard för klassificering av svensk ull är förhoppningen att fler fårägare ska få avsättning för sin ull och öka sina inkomster.

 

Tomas Olsson driver Norrby gård och är även ordförande i Lammproducenterna. Han har själv erfarenhet sedan tidigare samarbeten med exempelvis Filippa K, av hur det är att sälja sin ull. Och vilken svårighet det är för köpare som det är just nu att få tag i stora mängder av samma kvalitet. På bilden får Tomas hjälp att sortera upp gårdens ull av Lovisa Zeeck som jobbar på gården. Foto: Axfoundation


Sedan 2021 har Axfoundation arbetat med projektet ”The Swedish Wool Initiative” tillsammans med hela kedjan från den svenska fårnäringen, för att ta fram ett gemensamt klassificeringssystem för svensk ull. Syftet är att göra det enklare för både stora och små fårföretagare att sälja sin ull – men också för ullmäklare att förmedla större volymer av samma kvalitet till textilindustrin som efterfrågar alltmer hållbar och lokalt producerad textil­råvara.

– Ska man beställa ett ton ull av en viss kvalitet till en tröja så är det viktigt att den är av rätt kvalitet. Men som det ser ut i dag är det svårt att hitta stora volymer av svensk ull, säger Johan Sidenmark på Axfoundation.


– Det här gör att vi får ett gemensamt språk, som gör att en större kund lättare kan få ihop större volymer. Och att de vet att det är av samma kvalitet även om de hämtar ullen från olika ullmäklare. Foto: Jimmy Lundgren

Enkel hantering

Med det nya systemet görs en enklare sorteringen hemma på gården. Sedan ansvarar ullmäklaren för att ta emot ullen, klassificera den i specifika klasser och se till att rätt kund får den. Charlotte Jansson, ullmäklare på Västkustens Ullinsamling i Laholm är en av de som varit med i projektet.

– Det här systemet gör det även enklare och tydligare för våra ullköpare att specificera vad de behöver, men också att hitta volymerna som krävs, säger hon.

I Sverige har det inte funnits något gemensamt system för hela landet eftersom fårgårdarna ofta är små, vilket gjort att intresset för att sälja ullen vidare inte varit så stort när volymerna inte är så stora. Men med ett enklare system hoppas man att fler ska vilja ta vara på sin ull. 

– Äntligen har vi ett gemensamt språk för all ull i Sverige. Det underlättar samarbete längs hela värdekedjan, från lantbrukare, fårklippare och ullmäklare till inköpare på svenska företag, säger Johan Sidenmark på Axfoundation.
Foto: Axfoundation

Enkelheten krävs

Tomas Olsson på Norrby gård har också varit med i projektet. Och just enkelheten är något han tror kan få fler att bli intresserade.

– Jag som fårbonde måste ju kunna hantera ullen enkelt på gården och veta vad marknaden vill ha för kvalitet.

Tomas har själv erfarenhet av att sälja ull, bland annat till Filippa K, men menar att det är svårt att hitta köpare på egen hand. Särskilt eftersom det oftast efterfrågas större volymer av en viss kvalitet än vad han själv har att erbjuda.

– Till en början hade jag inte så höga förhoppningar om det här heller. Men nu när jag har sett det här systemet, tror jag ändå att det är en jättebra början. Ullen är ju en resurs. Fåren ska ju klippas och du måste ju ändå göra något med ullen. Många kör den på återvinning, bränner eller gräver ner den. Men om vi gör det enkelt kanske vi kan ta vara på den i stället.

Lanserades 28 augusti

En annan viktig komponent för att det ska fungera är att alla inblandade har lönsamhet. Något som Axfoundation menar att det nya systemet kan möjliggöra.

– Vi tror att det här systemet kommer göra att vi får in betydligt mer ull än vad vi får idag. Där fårbonden genom en ullmäklare kan få koll på vilka kvaliteter de har på sin gård och som vet hur de olika kvaliteterna kan komma till användning.

Systemet som lanseades den 28 augusti kommer förvaltas och vidareutvecklas av intresseorganisationen Arena Svensk Ull. 

Madeleine Rapp
Madeleine Rapp
Tel: 073-632 89 97
E-post: madeleine@ja.se

 

Artikeln publicerades söndag den 24 september 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Slutpriserna för skörd 2023 - inklusive efterbetalningar

Nu är nivån klar för alla aktörers efterlikvid som är med i Jordbruksaktuellts prissammanställning över slutpriserna för leverans i skörden 2023 inklusive efterbetalningar. En lägre skörd än 2022 och med stora kvalitetsproblem blev utfallet för skörden 2023. Samtidigt föll de globala spannmålspriserna och drog med sig de svenska priserna.  Foderspannmål och oljeväxter var de som stack ut med de högsta prisnedgångarna jämfört med 2022.

 

Kommentera