Ogynnsamt väder utmanar årets odling av utsäde

Jordbruksverkets fältbesiktare har kontrollerat cirka 62 000 hektar utsäde mellan juni och augusti.  Arealen med kasserat utsäde har inte ökat jämfört med föregående år. Däremot är kvaliteten generellt sämre.

I Sverige genomförs kontroller av ungefär 65 000 hektar utsäde. Samtliga odlingar för utsäde inspekteras för att säkerställa att utsädet inte är infekterat av sjukdomar och för att förebygga spridning av svåra ogräs. I år såg man en ökad förekomst av hösthirs, luddlosta och sandlosta jämfört med föregående år. Foto: Jordbruksverket

Syftet med kontrollerna som utförts av 70-tal specialutbildade fältbesiktare är att säkra en god tillgång av hög kvalitet på utsäde för svenska odlare, skriver Jordbruksverket i ett pressmeddelande.   

Torrt, blött och utmanande – så sammanfattar Katarina Lindholm på utsädesenheten årets säsong. 

– Säsongen inleddes i Skåne under andra veckan i juni och redan då var utsädesodlingarna hårt påverkade av torkan. Säsongen avslutades andra veckan i augusti och då kämpade fältpersonalen med stora mängder liggsäd och lera på grund av regn och översvämningar, säger Katarina Lindholm. 

Kontrolleras noggrant 

I Sverige besiktigas totalt cirka 65 000 hektar fördelat på cirka 1 000 hektar potatis och 60 000 hektar fröburna växtslag. Alla utsädesodlingar besöks för att säkerställa att utsädet inte bär på sjukdomar och för att förhindra spridning av svåra ogräs med utsädet. 

Under årets växtsäsong har fältpersonalen noterat en ökad förekomst av hösthirs, luddlosta och sandlosta jämfört med föregående år. Det verkar sannolikt att dessa ogräs har gynnats av den torra perioden under första halvan av sommaren, vilket har skapat gynnsamma förhållanden för deras etablering. 

– Detta är bekymmersamt och kommer att diskuteras under höstens utvärderingsmöten med svenska utsädesfirmor men också med andra nordiska och baltiska myndigheter och certifierande organ, säger Katarina Lindholm. 

Arealen med höststråsäd ökade 

Arealen med utsäde för höstsådda spannmålsorter har ökat med 12,5 procent jämfört med föregående år, och en motsvarande minskning har skett för arealerna med vårstråsäd. Andelen utsäde som odlas ekologiskt har minskat från 27 procent till 23,7 procent. Därmed följer utsädesodlingen trenden för den totala spannmålsarealens fördelningen av ekologisk och konventionell produktion.

Ingen ökning av kasserat utsäde 

Vädret till trots så ökade inte arealen med kasserat utsäde jämfört med föregående år, men kvaliteten är generellt sämre. Vårspannmålen har i vissa områden varit svårt drabbad av försommarens torka och i Mellansverige har odlingar härjats av kraftiga regn, med ökade mängder liggsäd och mer svårkontrollerade fält. 

Flyghavre orsakar störst skada 

Ogräset flyghavre är fortfarande den största orsaken till att utsäde kasseras. I år uppgick den totala arealen kasserat utsäde på grund av flyghavre till 1 490 hektar jämfört med fjolårets 1 465 hektar. 

Källa: Jordbruksverket 

Ausrine Öhrström
Ausrine Öhrström
Tel: 019-16 64 64
E-post: ausrine@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 27 september 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste