"LRF har anklagats för att vara konfliktsökande och oseriösa"

På sin egen Facebook-sida svarar Palle Borgström LRF:s förbundsordföradne på kritiken man mött efter debatten i Aftonbladet.

Enligt Palle Borgström, LRF:s förbundsordförande handlar deras tidigare förslag inte om att försvaga äganderätten, tvärtom menar han. Foto: Madeleine Rapp

"Det har varit mycket diskussion om vildsvinen och de skador som dem orsakar de senaste dagarna. Och LRF har anklagats för att vara konfliktsökande och oseriösa, att vi bortser ifrån den hållbara resursförvaltningen som dagens vildsvinsförvaltning innebär ( ? ) samt att vi vill ge bort äganderätten till staten. Det framförs också att allt är bra som det är, vi behöver inga fler verktyg för att hantera skadorna.


En del av påståendena faller på sin egen orimlighet, särskilt för den som läst vår slutreplik. Och en del bemöter jag här.


Är LRF konfliktsökande? Den som läst debattartikeln vet mycket väl att vi inte nämner jägare eller jägarorganisationerna en enda gång i debattartikeln. Däremot så nämner Jägarförbundet i sitt svar LRF 16 gånger. Vem är det som söker konflikt?


Är dagens vildsvinsförvaltning en hållbar resursförvaltning? Enligt Jordbruksverket så förstörde vildsvinen 85 400 ton spannmål 2020. Det mesta trampas ner, bara en liten andel äts upp. Jaktåret 20/21 fälldes enligt Svensk Jakt 158 809 vildsvin. Det innebär att varje fälld gris äter/förstör 537 kg spannmål.
Utöver det så förstör vildsvinen gräsvallar och majsfält. Orsakar 5 640 trafikolyckor samt orsakar nu stora samhällskostnader för bekämpningen av afrikansk svinpest. Den som påstår att dagens situation, vad det gäller vildsvinen, är en hållbar resursförvaltning framstår som oseriös.

Har vi de verktyg som behövs för att kunna jaga effektivt? Många markägare som vill minska skadorna och reducera stammen på sin fastighet använder alla de möjligheter som är tillåtna enligt jaktlagstiftningen. Jägare ute varje kväll som utnyttjar möjligheterna till skyddsjakt i anslutning till skadade fält, mörkerriktmedel mm och det skjuts vildsvin. Ändå uppgår skadorna ofta till 100 000 kr, i värsta fall ännu mer. Vi behöver fler möjligheter för en effektivare jakt.


Vill LRF inskränka äganderätten, eller ge bort den till staten? Inget påstående kan vara mer fel. LRFs förslag har som mål att stärka äganderätten för alla de markägare som idag inte kan välja att ha en rimlig vildsvinsstam på sin fastighet. Och alla de markägare som inte fritt kan välja vilka grödor som passar bäst utifrån jordart, klimat och driftsinriktning på grund av en vildsvinsstam på 300 000 djur.
Precis som att det inte är tillåtet att dämma upp vatten eller släppa på vatten så att en markägare orsakar torrläggning eller översvämning nedströms. Kan det heller inte vara tillåtet för en markägare att översvämma grannarnas fastigheter med vildsvin, mot deras vilja. Äganderätten är ett grundfundament i en rättsstat, men det kan inte vara så att en markägares äganderätt tillåts inskränka på en annan markägares äganderätt. Med äganderätten följer också ett ansvar. Vi kan bara konstatera att alla markägare inte tar det ansvaret idag."

 

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 02 oktober 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste