Ökat antal rapporter om misstänkt ASF

ASF. Växtodlare kan ansöka om ersättning enligt epizootilagstiftningen och ute i landet är medvetenheten om afrikansk svinpest (ASF) hög. Det är något av det som måndagens pressträff kring ASF tog upp. 

Under fredagen letade omkring 200 jägare efter vildsvinskadaver i restriktionszonen kring Fagersta. Lika många sökte på lördagen, medan omkring 150 personer deltog på söndagen. Helgens sökinsats resulterade i tre hittade kadaver och provsvar på dessa väntas bli klara under torsdagen. Foto: Jordbruksverket

Från Fagersta rapporterades under måndagens presskonferens att helgens stora sökinsats resulterat i tre hittade kadaver, samtliga inom kärnområdet. 

De flesta kadaver som hittats hittills har varit kraftigt förruttnade, några har bara varit i form av skelett. Bland annat baserat på förruttnelsegraden håller myndigheterna nu på och försöker fastställa hur länge smittan funnits i området. I dagsläget vågar de sig dock inte på några gissningar. Foto: Jordbruksverket

Sökandet läggs i huvudsak upp efter riskvärdering, baserat på fynd och de ställen som jägarna vet är bra habitat för vildsvinen. En del områden i kärnområdet har nu sökts av två gånger. Man har i helgen även sökt i kärnområdets ytterkanter, men också precis utanför kärnområdet, alltså utanför ett framtida stängsel. Likaså har man sökt i kanterna av det stora restriktionsområdet. 

Det finns likväl fortfarande områden i restriktionszonen där man ännu inte letat, men som kommer att sökas av förr eller senare. Samtidigt finns det områden som är lägre prioriterade, exempelvis tätorter. I regionen finns också helt ogenomträngliga marker, där myndigheterna utreder möjligheten att framöver använda exempelvis drönare i sökarbetet. 

Ökad medvetenhet

Erika Chenais, statsveterinär på SVA, vittnade under presskonferensen om en ökad medvetenhet kring ASF, både hos djurägare med grisar och ute i skog och mark.

Erika Chenais är statsveterinär vid Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA. Foto: SVA

– Vi ser ökade rapporter på Rapportera vilt om hittade kadaver, vi ser också ökat antal misstankar om afrikansk svinpest i grisbesättningar. Det är enligt förväntan att man får en ökad uppmärksamhet, och väldigt positivt. Vi ser att det som vi kallar för den passiva övervakningen fungerar, sa hon. 

Beträffande tamgrisbesättningar har det förut varit vanligt med en eller två misstankar per år, men efter den 6 september har det istället varit det antalet misstankar per vecka. Hittills har alla misstankar utanför kärnområdet, både bland tamgrisar och vildsvin, varit negativa. 

70 ansökningar om undantag

Jordbruksverkets Lena Hellqvist Björnerot berättade att myndigheten nu fått in 70 ansökningar om undantag från restriktionsreglerna. De flesta rör lantbruk, skogsbruk eller olika typer av underhållsarbeten av exempelvis elledningar eller telemaster. 29 ärenden är hanterade, varav 27 fått bifall och två delvis fått avslag. 

– Det kan exempelvis röra sig om att man får hämta timmer vid anlagd väg, men inte inne i skogen, förtydligade chefsveterinären.

Ersättning till växtodlare

Lena Hellqvist Björnerot arbetar som chefsveterinär vid Jordbruksverket. Foto: Jordbruksverket

Myndigheten meddelade även att det nu står klart att epizootilagen ger utrymme för ersättning för sanering och/eller produktionsbortfall till växtodlare. Förutsättningen är att växtodlaren själv först försöker begränsa sin ekonomiska förlust, innan hon eller han ansöker om ersättning. Detaljer kring ersättning och ansökningsförfarande finns på Jordbruksverkets webbplats. 

När det gäller möjlighet till ersättning för andra drabbade, exempelvis skogsbrukare eller företag med besöksnäring, håller Jordbruksverket fortfarande på och utreder vad och hur det kan ersättas på ett rättssäkert vis.  

– Det är fortsatt en prioriterad fråga som vi hoppas kunna återkomma kring ganska så snart, sa Lena Hellqvist Björnerot. 

Emma Sonesson
Emma Sonesson
Tel: 073-6504983
E-post: emma@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 02 oktober 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste