Ökad nötslakt, nedgång för gris- och lammslakt

Slakten av storboskap fortsätter att ligga på en högre nivå än 2022 under årets första kvartal. För gris och lamm har dock volymerna minskat på de svenska slakterierna under samma period. 

 

Den svenska slakten av storboskap ökade även under andra kvartalet jämfört med samma period förra året. För slakten av gris samt får- och lamm så var utvecklingen den motsatta.Foto: Carolina Wahlberg


Under det andra kvartalet 2023 slaktades det i Sverige 623 478 grisar, 5,2 procent färre än under samma period föregående år. Nedgången under andra kvartalet innebär att den svenska grisslakten minskat med 2,0 procent under halvåret och uppgången i första kvartalet har raderats. 

Under de senaste tre åren har vi haft en ökande grisslakt i Sverige. Från 2019 då det slaktades 2,57 miljoner till 2022 då det slaktades 2,67 miljoner grisar , en ökning med 100 000 grisar eller 3,8 procent.  

Största grisslakteriet under kvartal 1 är HKScan i Kristianstad med 182 204 slaktade grisar och en marknadsandel på 29 procent. Här ökade slakten med 3 procent under andra kvartalet

Ökad boskapsslakt

Slakten av storboskap steg under årets andra kvartal med 3,1 procent till 95 988 boskap. Ökningen från första kvartalet mattades av något men låg fortfarande på en högre nivå än föregående år. Förra året steg slakten av storboskap marginellt med 204 djur till 400 166 slaktade boskap. Under de senaste fem åren har den svenska boskapsslakten varierat mellan 400 000 – 420 000 djur.

Största boskapsslakteriet under första kvartalet är HKscans slakteri Linköping. Med 23 944 slaktade boskap står slakteriet för en fjärdedel av den totala slakten.

Slakten av får och lamm minskar

Under det andra kvartalet i år slaktades det 44 852 får och  lamm på slakterierna. Det är 8,4 procent lägre än vad som slaktades under samma kvartal förra året. Minskningen raderade ut uppgången under kvartal 1 och innebär att slakten har minskat med 0,2 procent under första halvan av 2023.

Förra året slaktades det 228 694 får och lamm i Sverige, vilket var en minskning med 0,9 procent. Sedan 2019 har får- och lammslakten minskat med cirka 20 000 djur.

Största lammslakteriet är HK Scan Linköping med 19 617 djur slaktade och en marknadsandel på 42 procent.

 

Grisslakt kvartal 2
Slakteri Grisar kv 2 2023 Ändring 22/23 Marknadsandel
1. HKScan, Kristianstad 182 204 + 3 % 29 %
2. KLS Dalsjöfors 90 713 - 10 % 15 %
3. KLS Kalmar 83 405 - 17 % 14 %
4. Skövde Slakteri 85 566 + 4 % 13 %
Totalt Sverige 623 478 - 2 %  

Källa: Jordbruksverket

Boskapsslakt kvartal 2
Slakteri Storboskap kv 2 2023 Ändring 22/23 Marknadsandel
1. HKScan, Linköping 23 944 +- 0 % 25 %
2. KLS Kalmar 12 866 + 13 % 13 %
3. KLS Hörby 11 193 + 12 % 12 %
4. Skövde Slakteri 8 967 + 2 % 9 %
Totalt Sverige 95 988 + 3 %  

Källa: Jordbruksverket

Får- och lammslakt kvartal 2
Slakteri Storboskap kv 2 2023 Ändring 22/23 Marknadsandel
1. HKScan, Linköping 19 617 - 11 % 42 %
2. Protos AB 7 264 - 2 % 16 %
3. KLS Kalmar 6 352 - 33 % 13 %
4. KLS Hörby 3 573 - 7 %
Totalt Sverige 44 852 - 8 %  

Källa: Jordbruksverket

 

Erik Brink
Erik Brink
Tel: 070-600 45 48
E-post: erik@ja.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 03 oktober 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste