Avfall Sverige: ”Vi rekommenderar inga specifika metoder"

Jordbruksverket har hjälpt Avfall Sverige att informera medlemmarna om riskerna med ASF på sin hemsida. Men ger inga direktiv till hur vildsvin ska hindras från att komma åt matrester.

I en enkätundersökning som TV4 låtit göra svarade 20 kommuner att de haft problem med vildsvin på sina avfallsanläggningar senaste året. Foto: Mostohotos

Sedan ASF-utbrottet i Fagersta har Avfall Sverige haft ett möte med Jordbruksverket där man bland annat gått igenom hur Avfall Sverige kan informera sina medlemmar om riskerna kring ASF på sin hemsida. Enligt Camilla Nilsson på Avfall Sverige lät Jordbruksverket under mötet lugna med att goda rutiner enligt gällande lagstiftning räcker för att undvika spridning av svinpest utanför smittzonen.

– Det spelar ingen roll om man stängslar in eller hanterar matavfallet inomhus. Så länge man undviker att vildsvinen kommer åt matavfallet så spelar det ingen större roll hur man väljer att upprätthålla det, säger Camilla Nilsson, Avfall Sverige.

– Innanför smittzonen behöver man så klart följa de restriktioner som satts upp. Men utanför zonen är det goda rutiner som vanligt som gäller, säger Camilla.

Sa Jordbruksverket något om att avfallsanläggningar behöver stängslas in för att undvika riskerna med ASF eller nämnde de några andra åtgärder under ert möte?

– Nej. De sa inga konkreta åtgärder. Och det är i linje med vad Avfall Sverige säger också. Vi rekommenderar inga specifika metoder, det spelar ingen roll om man stängslar in eller hanterar matavfallet inomhus. Så länge man undviker att vildsvinen kommer åt matavfallet så spelar det ingen större roll hur man väljer att upprätthålla det. Och vi tror ju att våra medlemmar kan komma på lösningar som fungerar för dem och ändå följa den lagstiftning som finns.

Vet du om man har problem med vildsvin på andra håll i Sverige?

– Det kan jag inte riktigt svara på. Vi har ju flera hundra olika avfalls- anläggningar i Sverige och gene- rellt så följer medlemmarna de kraven de har på sig från lagstift- ningen och sina tillståndsvillkor.

20 KOMMUNER SENASTE ÅRET

I en enkätundersökning som TV4 låtit göra svarade 20 kommuner att de haft problem med vildsvin på sina avfallsanläggningar senaste året.

Hur ser ni på det?

– Det kan vi inte uttala oss om, vi har ingen information om detta.

Hur kommer det sig att ni som branschorganisation inte har koll på att flera anläggningar haft problem med vildsvin?

– Det är inte, eller har i alla fall inte fram tills nu, varit en avfallsfråga utan en fråga för Jordbruksverket. Jag vill gärna påpeka att ingen vet varifrån smittan kommer – det kan var från en anläggning eller det kan vara någon annanstans ifrån. Men självklart tittar vi på detta och gör det i samverkan med både kommuner och Jordbruksverket.

INTE EN FRÅGA FÖR JORDBRUKSVERKET
Jordbruksverket förklarar att de inte givit några direktiv kring stängsling eller andra åtgärder eftersom det inte är en fråga för myndigheten. De hänvisar istället till miljölagsriftningen:

Enligt 15 kap 11 § i miljöbalken ska den som hanterar avfall se till att hanteringen inte skadar eller orsakar risk för skada på människors hälsa. Särskild hänsyn ska bland annat riktas till den risk som hanteringen kan innebära för skada på vatten, luft, mark, växter eller djur.

Madeleine Rapp
Madeleine Rapp
Tel: 073-632 89 97
E-post: madeleine@ja.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 03 oktober 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Slutpriserna för skörd 2023 - inklusive efterbetalningar

Nu är nivån klar för alla aktörers efterlikvid som är med i Jordbruksaktuellts prissammanställning över slutpriserna för leverans i skörden 2023 inklusive efterbetalningar. En lägre skörd än 2022 och med stora kvalitetsproblem blev utfallet för skörden 2023. Samtidigt föll de globala spannmålspriserna och drog med sig de svenska priserna.  Foderspannmål och oljeväxter var de som stack ut med de högsta prisnedgångarna jämfört med 2022.

 

Kommentera