”Alla har ju missat det här”

Karl Ståhl statsepizootolog på SVA har inga direkta åsikter om hur matavfallet ska skyddas. Men poängterar att även restsoporna behöver skyddas.

Problemet med vildsvin kring avfallsanläggningen i Fagersta har varit känd sen länge. Och Karl Ståhl menar att det finns många myndigheter som borde haft bättre koll på situationen kring sopstaioner generellt i Sverige. Foto: Madeleine Rapp/Emma Sonesson.

– Matavfallet i Fagersta är inget problem, det är redan omhändertaget. Utan det är det så kalllade restavfallet. Vad jag förstår går restavfallet till förbränning till fjärrvärmeverk men ligger på en mellanlagringsplats på en asfaltsyta. Och i restavfallet kan det också finnas matrester, som lockar till sig vildsvin. Motsvarande situation verkar råda på flera andra ställen i Sverige också vilket potentiellt skapar problem. Detta bör så klart omhändertas, men det ligger inte inom mitt expertområde att svara på hur detta ska göras, säger Karl.

Men anser du att det är olämpligt att vildsvin kommer in på avfallsanläggningar?
– Ja det är definitivt olämpligt ur många synvinklar. Att man har en massa djur bland soporna. Det är inte bra för djuren heller. Fortsatt är dock risken för att få in afrikansk svinpesten den vägen väldigt låg. Men vi har sett i andra länder och nu även i Sverige att det kan hända ändå, och då utgör denna typ av sophantering en riskfaktor.

Enligt TV4 har 20 kommuner haft problem med vildsvin på sina avfallsanläggningar senaste året.

– Det var ju anmärkningsvärt och förvånande. Men jag tycker att vi alla har missat det här. Även de centrala myndigheterna har ju missat att problemet finns. Så det är något vi får ta åt oss. Jag tycker inte man ska säga att det bara är Avfall Sverige eller kommunerna som missat det här. Det finns många myndigheter som borde haft bättre koll på det här, kommenterar Karl. 

Madeleine Rapp
Madeleine Rapp
Tel: 073-632 89 97
E-post: madeleine@ja.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 03 oktober 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste