Kött- och charkbranschen organiserar om

Branschdelen inom Svenska Köttföretagen slås nu ihop med Kött och Charkföretagen, till nybildade Kött och Charkuteriföretagen. 

Ett av syftena med nybildade Kött och Charkuteriföretagen är att ge kött- och charkbranschen en starkare röst. Foto: Mostphotos

2014 bildades Svenska Köttföretagen som fick två uppdrag; att driva bransch- och utvecklingsfrågor kopplat till slakteriernas verksamhet, samt att hantera, samordna och främja utvecklingen av grisgenetik i landet. När det nu är dags för nästa omorganisation, knoppas branschdelen av arbetet av och läggs tillsammans med Kött och Charkföretagen, i nybildade Kött och Charkuteriföretagen. 

– Nu står branschen inför nya stora utmaningar och det är dags att ta nästa steg för att rusta oss för framtiden. Det gör vi genom att nu kraftsamla allt branscharbete i en organisation med Kött och Charkuteriföretagen i Sverige som bas, säger Maria Forshufvud, ordförande i Svenska Köttföretagen.

Genetiken blir kvar

Branscharbetet i Kött och Charkuteriföretagen kommer att omfatta hela värdekedjan, från primärproduktion och slakt till styckning, chark och vidareförädling. Organisationen kommer ha 70 medlemsföretag med en total omsättning på 28 miljarder kronor, skriver tidningen Kött & Chark. 

Kvar i Svenska Köttföretagen blir grisgenetikverksamheten. 

– Svenska Köttföretagen kommer nu i större utsträckning kunna fokusera på genetikverksamheten och utveckla vårt samarbete med våra övriga delar i koncernen i syfte att stärka landets animalieproduktion, säger Hans Agné som är vd för Svenska Köttföretagen.

Magnus Därth blir vd för nybildade Kött och Charkuteriföretagen. Foto: Kött och Charkföretagen

Starkare röst

Syftet med omorganisationen beskrivs som högre medlemsnytta och en tydligare röst i påverkans- och opinionsarbetet gentemot politiker och myndigheter, både i Sverige och på EU-nivå. 

Vd för Kött och Charkuteriföretagen blir före detta Kött och Charkföretagens vd, Magnus Därth. Till ordförande har Lars Appelqvist, vd för HKScan Sverige valts. Han motiverar omorganisationen:

– Framtidens utmaningar ställer höga krav på vår bransch och en ny samlad organisation gör det möjligt för oss att kraftsamla och tillsammans driva branschens gemensamma frågor på ett effektivt och framåtsträvande sätt.

Emma Sonesson
Emma Sonesson
Tel: 073-6504983
E-post: emma@ja.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 07 november 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste