Ökad lammslakt, fortsatt nedgång för grisslakten

Slakten av storboskap fortsätter att ligga på en högre nivå än 2022 under årets tredje kvartal. Lammslakten vänder den nedgående trenden och ökar något. Och den minskade grisproduktionen ger avtryck i slaktstati­stiken.

 

Lammslakten har ökat något under årets tredje kvartal. Foto: Carolina Wahlberg

Under det tredje kvartalet 2023 slaktades det 642 500 grisar i Sverige, vilket är fler än kvartal två men hela 5,9 procent färre än för samma period föregående år. Nedgången under andra och tredje kvartalet i år har helt raderat uppgången under första kvartalet med resultatet att den svenska grisslakten minskat med 3,3 procent under årets första nio månader. 

Ser vi samma nedgång under fjärde kvartalet innebär det att vi i år skulle hamna på en grisslakt om 2,56 miljoner djur. I nivå med slakten 2019. Och ett avbräck för de senaste tre åren med stigande trend för grisslakten.

Största grisslakteriet under kvartal 3 är HKScan i Kristianstad med 183 820 slaktade grisar och en marknadsandel på 29 procent. Här minskade slakten med 2 procent under tredje kvartalet.

Ökad boskapsslakt

Slakten av storboskap steg under årets tredje kvartal med 3,7 procent till 105 030 boskap. Ökningen från de båda första kvartalen hängde i och ökade något.

Håller ökningen för den svenska slakten av storboskap i sig under sista kvartalet kan vi räkna med en slakt om cirka 415 000 djur. Vilket är en återgång till nivåerna 2019 och 2020 efter två år med lite lägre nivåer.

Största boskapsslakteriet under tredje kvartalet är HKScans slakteri Linköping. Med 24 718 slaktade boskap står slakteriet för 24 procent av den totala slakten. Under tredje kvartalet minskar dock slakten på slakteriet med 2 procent.

Uppåt för lamm

Under det tredje kvartalet i år slaktades det 65 390 får och  lamm på slakterierna. Det är 2,2 procent högre än vad som slaktades under samma kvartal förra året. Uppgången innebär att får- och lammslakten återigen visar på en ökning mot föregående år trots fallet under kvartal två. Under årets första nio månader har den svenska får- och lammslakten ökat med 2,2 procent.

Största lammslakteriet är HKScan Linköping med 24 576 djur slaktade och en marknadsandel på 40 procent. Slakteriet hade en minskad slakt under tredje kvartalet med 1 procent.

Grisslakt kvartal 3
Slakteri Grisar kv 3 2023 Ändring 22/23 Marknadsandel
1. HKScan, Kristianstad 183 820 -2% 29 %
2. KLS Dalsjöfors 96 140 -6% 15 %
3. KLS Kalmar  92 976 -8% 14 %
4. Skövde Slakteri 84 089 -3% 13 %
Totalt Sverige 642 500 -5,9%  
Boskapsslakt kvartal 3
Slakteri Storboskap kv 3 2023 Ändring 22/23 Marknadsandel
1. HKScan, Linköping 24 718 -2% 25%
2. KLS Kalmar 14 502 +11% 13%
3. KLS Hörby  13 714 +16% 12%
4. Skövde Slakteri 9 010 -14% 9%
Totalt Sverige 105 030 +3,7%  
Får- och lammslakt kvartal 3
Slakteri Storboskap kv 3 2023 Ändring 22/23 Marknadsandel
1. HKScan, Linköping 24 576 -1% 40%
2. Protos AB 7 950 +11% 14%
3. KLS Kalmar  8 421 -15% 13%
4. KLS Hörby 4 751 - 7%
Totalt Sverige 65 390 +2,2%  

Källa: Jordbruksverket

Erik Brink
Erik Brink
Tel: 070-600 45 48
E-post: erik@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 08 november 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste