Vinst och ökad omsättning för kycklingkoncern

Scandi Standard fortsätter att förbättra sitt resultat under kvartal tre. Vd och koncernchef Jonas Tunestål är  stolt över att de nu är till­baka till historiska marginalnivåer.

 

Minskad omsättning lyfts av valuteffekter för Scandi Standards verksamhet. Rörelseresultatet har förbättrats kraftigt under tredje kvartalet och gett en återhämtning för koncernens rörelsemarginal.Foto: Mostphotos


Scandi Standards, med bland annat varumärket Kronfågel, nettoomsättning för tredje kvartalet ökade med 3 procent till 3,3 miljarder kronor (3,2). En stor del av omsättningsökningen hänförs dock till valuta­effekter. Hade omsättningen redovisats med konstant valuta hade omsättningen i stället visat en minskning på 2 procent.  

Rörelseresultatet förbättras med 24 procent till 139 miljoner kronor (112). Vilket innebär en förbättrad rörelsemarginalen på 4,2 procent (3,5).

Nettoresultatet uppgick till 90 miljoner kronor (66).

Ökade finansiella kostnader

Den räntebärande netto­skulden minskade med 299 miljoner kronor från årets början och uppgick vid slutet av kvartalet till 1 678 miljoner kronor. Scandi Standard uppger att minskningen framför allt är drivet av det starka kassaflödet samt avyttringen av danska Rokkedahl Food Aps. Det positiva kassaflödet drivs bland annat av en lägre investeringsnivå.

Finansnettot för koncernen uppgick till -32 (-28) miljoner kronor. Försämringen är framför allt driven av ökade ränte­kostnader för räntebärande skulder.

Stolt över återhämtningen

– Jag är stolt över att vi nu är tillbaka till historiska marginalnivåer. Det är betryggande att vi genom de operationella och finansiella åtgärder vi nu genomfört har etablerat en stabil grund för nästa steg på vår tillväxtresa.Vårt fokus ligger nu på att implementera strategier och processer för att öka det långsiktiga värdeskapandet i koncernen. Vi arbetar med att färdigställa en långsiktig plan vad gäller investeringar och finansiella mål, skriver Jonas Tunestål, vd och koncernchef Scandi Standard, i ett pressmeddelande.

Erik Brink
Erik Brink
Tel: 070-600 45 48
E-post: erik@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 09 november 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste