Det okända yrket

Krönika: Vilka är drömyrkena för den unga generationen mellan 15 och 29 år? På topp tio finner jag egenföretagare, entreprenör, chef, veterinär, djurskötare, ingenjör och ekonom. Tänker du som jag att här finns en gemensam nämnare? Det finns ju ett yrke som inte nämndes på topp tio men som innefattar alla önskningar – lantbrukare!

 

Rasmussen Analys genomförde i augusti en enkät som går att läsa i rapporten Ungdomsfokus 2023. Bland respondenterna var det endast sex procent som bodde på landsbygden. Det kanske kan förklara att man inte hade lantbrukare som alternativ om jag ska göra en enkel tolkning. Eller kan det bero på andra faktorer? Tidigare i år släppte LRF Ungdomen en rapport om ägar- och generationsskiften inom lantbruksföretag. ”Många vill, men få kan” var rubriken och det spelar troligtvis in när unga ska välja drömyrken. 69 procent säger att det är svårt som ung att kunna bli ägare av ett lantbruksföretag samtidigt som man tror på lantbruket som ett framtidsyrke. Brist på kapital och dyrt att lösa ut syskon är hinder på vägen att förverkliga drömmen om att bli lantbrukare. 

I båda undersökningarna lyfts vikten av att kunna styra över sin arbetstid. Den flexibla arbetstiden värdesätts av ungdomarna. De är måna om att hitta balans i livet och kunna påverka sin situation. Det ställer krav på ett självledarkap, vilket blir ett begrepp att räkna med i framtiden när de unga vill forma sin arbetssituation. Rasmussens analys visar också att det finns en stor önskan om att ha äldre mentorer för att säkerställa kunskapsöverföring. Inom den agrara sektorn blir detta inte ett problem då var tredje lantbrukare är över 65 år.

Landsbygdens utveckling verkar tyvärr inte vara så högt på agendan bland de unga när det gäller samhällsengagemang. Först på plats 23 i Rasmussens undersökning. Miljö och klimat ligger dock högt på listan. Det behövs en bredare kunskap om landsbygden bland de unga i samhället och en förståelse för att det finns en positiv miljö och klimatpåverkan om man väljer att stötta den svenska landsbygdens produktion. Att det dessutom finns en yrkeskategori som jobbar heltid med att producera nyttor för både människa och miljö skulle förhoppningsvis öka intresse och engagemang. 

Nu är det bara en liten detalj som kanske ställer till det i min förenklade analys om att dagens ungdomar drömmer om att bli lantbrukare utan att veta om det. Hög lön har seglat upp på första platsen som den viktigaste aspekten när de ska välja vad de vill jobba med. Lönsamheten är och förblir den viktigaste faktorn för att utveckla livskraftiga företag som möjliggör ägarskiften och kan attrahera ungdomar till den gröna näringen.

 

Rolf Åttingsberg
Handelsbanken

Artikeln publicerades fredag den 10 november 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Slutpriserna för skörd 2023 - inklusive efterbetalningar

Nu är nivån klar för alla aktörers efterlikvid som är med i Jordbruksaktuellts prissammanställning över slutpriserna för leverans i skörden 2023 inklusive efterbetalningar. En lägre skörd än 2022 och med stora kvalitetsproblem blev utfallet för skörden 2023. Samtidigt föll de globala spannmålspriserna och drog med sig de svenska priserna.  Foderspannmål och oljeväxter var de som stack ut med de högsta prisnedgångarna jämfört med 2022.

 

Kommentera