Lilla landet Sverige visar på stor bredd inom Agtech

Under invigningen av den Svenska Paviljongen på Agritechnica lyfte man fram Sverige som viktigt innovationsland, med många smarta lösningar inom Agtech.

Karolina Muhrman, Organisationsledare Agtech 2030/ Linköpings universitet och Per Frankelius, Innovationsledare Agtech 2030/ Linköpings universitet firar en lyckad invigning av den svenska paviljongen. Foto: Madeleine Rapp

Under dag två av Agritechnica invigdes den svenska paviljongen där flera svenska företag inom Agtech finns representerade.

Katarina Szécsi Åsbrink, från Sveriges ambassad i Tyskland liknade mässan vid att äntra ett helt eget universum av kunskap och innovationer inom jordbruk. Foto: Madeleine Rapp

Katarina Szécsi Åsbrink, från Svenska Ambassaden i Tyskland var den som inledde invigningen. Hon kallade Tyskland för mässornas förlovade land och betonade vikten för svenska företag att synas och nå ut till både kunder och potentiella partners.

– Agritechnica är en väldigt viktig plattform. Svenska företag förknippas ofta med innovation, hållbarhet, och energismarta lösningar, sade hon.

Under invigningen betonade Per Frankelius och Karolina Muhrman, båda från Linköpings universitet och Agtech 2030 att det är väldigt många svenska företag som är duktiga inom jordbruksteknik och innovationer. Och nämnde dels de koncept och produkter som fanns representerade i montern, dels alla de redan väletablerade företag som går hitta på mässan, exempelvis Väderstad, Tornum och Metsjö.

– Vi talar om det lilla, lilla landet Sverige som är riktigt stort inom Agtech, konstaterade Per Frankelius.

Läs mer om den Svenska paviljongen i JA nummer 22.

De finns samlade i Svenska Paviljongen:

A-Electronix

Arbetar inom området sprutsensorer och med utveckling av ISOBUS i samarbete mellan Tolefors Gård, Lovang Lantbrukskonsult, Linköpings universitet och Kårstad Gård.

AgroÖst

AgroÖst driver noden Agro Sörmland och där uppstod ett innovationsprojekt som ledde till Fieldgofer, ett nytt patenterat robotsystem som till exempel kan samla in spannmål eller sprida gödsel. Med i projektet finns Abbotnäs Säteri, Stora Lövhulta gård och Linköpings universitet. Teamet ligger även bakom Nonstop Battery Concept, som är nominerat till Agrifutures Concept 2023.

BoMill

BoMill har utvecklat avancerade lösningar för sortering av spannmål och har nu lanserat BoMill InSight™, en unik sorteringsutrustning som kan titta inuti enskilda spannmålskorn och noggrant sortera dem baserat på inre egenskaper som proteininnehåll. Det nya med InSight™ är att kapaciteten är vida större än BoMills tidigare lösningar.

Elmia

Elmia är Sveriges ledande jordbruksmässa och affärsarena. I samarbete med Business Sweden och Agtech 2030 har de designat den svenska paviljongen. Elmia är också en kommunikationslänk mellan internationell och svensk lantbruksteknik.

Handelsbanken

Genom finansiering, rådgivning och smarta banklösningar för jordbruksföretag medverkar Handelsbanken till utvecklingen av svenskt lantbruk. Handelsbanken är en av huvudsponsorerna av den svenska paviljongen.

Hasta Gård

Hasta Gård är en innovationsplats där flera projekt pågår. Ett av dessa heter Leandry och handlar om världsunik metod att torka spannmål där det inte behövs någon värme. Projektet drivs under ledning av uppfinnaren Kurt Hansson i samarbete mellan Lunds universitet, Linköpings universitet och företaget Hasta Agtech och Hasta Gård. EIP Agri finansierar. Kurts idé är att nyttja ett unikt material kallat metal organic framework (MOF) uppfunnet av Professor Omar M. Yaghi och hans team på Berkely University i USA. Kurt har lyckats etablera ett samarbete med företaget Water Harvesting som är en avknoppning från Berkley. Projektet är en del av en större helhet på Hasta Gård. Här finns också Hasta Eco som ingår i koncernen Hasta Food Tech som bland annat utvecklar Sveriges första hubb för regenerativt jordbruk, maskinutveckling, samt utveckling och produktion av biologisk stimulans för jorden och växtligheten. Hasta Eco utvecklar en IT-plattform, försäljningskoncept och matkoncept.

Hushållningssällskapet

Tillsammans med Lunds universitet, Linköpings universitet, T-maps och Hushållningssällskapet Östergötland har Hushållningssällskapet utvecklat en AI-driven markanalys.

Jordbruksverket

Deltar i paviljongen för att marknadsför deras innovationsstöd som finns inom European Innovation Partnerships (EIP) och de finns tillgängliga för att svara på frågor om EIP innovationsstöd för svenska företag och svenska företag med internationella kopplingar.

NitroCapt

SUNIFIX® är en ny, klimatneutral och kostnadseffektiv teknik för tillverkning av hållbara kvävegödselmedel nära slutanvändarna. Den säkerställer lokal självförsörjning av kväve.

Novel Agro

Presenterar ett system för att förhindra markpackning som kan minska utsläppen av växthusgaser från marken. Detta system, Compaction Prevention System (CPS), är utformat för planering, sådd och skörd, och kan hjälpa lantbrukare med tidpunkten och valet av utrustning. Vinnare av Agritechnica Innovation Award 2022.

Madeleine Rapp
Madeleine Rapp
Tel: 073-632 89 97
E-post: madeleine@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 13 november 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Vem bestämmer vem det är som har rätt att vara bonde? 

Krönika: På 60-talet premierade lantbruks­nämnden ett urval av gårdar som kunde få bidrag för investeringar samt låga räntor på sina lån. Dessa gårdar rustades upp i koncentrerad rationalisering (KR) medan granngårdarna många gånger fick stänga ladugårdsdörrarna och arrendera ut marken. Efter inträdet i EU, blev betesputsen ett verktyg för att den bortvalda bonden fortsatt kunna ha kvar marken och ta igen jordbruksstödet. Vilket har lett till ytterligare svårigheter i norrländska bygder att utvidga produktionsgårdarnas arealer. 

 

Kommentera