Minskad konsumtion men ökade marknadsandelar

När Jordbruksverket summerar sin statistik över produktion och konsumtion av kött första halvåret 2023, noteras att svenska folket efter två års ökning nu minskat sin köttkonsumtion med 2,6 procent.

 

Svenska konsumenter minskade sin köttkonsumtion första kvartalet 2023, jämfört med samma period 2022. Konsumtionen av griskött minskade mest av de fyra köttslagen som ingår i Jordbruksverkets statistik, medan konsumtionen av får- och lammkött å andra sidan ökade. Foto: Mostphotos

Första halvåret 2023 minskade svenska konsumenter sin konsumtion av griskött med 3,9 procent per person, jämfört med samma period 2022. Jordbruksverkets blogg ”Den svenska maten” pekar på rådande konjunktur som en trolig orsak.

Grisköttet var det köttslag som backade mest sett till konsumtion per person, men även matfågel och nöt minskade. Däremot ökade konsumtionen av kött från får och lamm med nästan fem procent.

Även importen av griskött minskade under perioden. Minskad produktion av griskött i EU i kombination med en kronkurs som hämmar import nämns som huvudsakliga skäl.

I Sverige har produktionen minskat med 2,6 procent januari-juni 2023, jämfört med samma period 2022. Samtidigt minskade produktionen i exempelvis Danmark med 19 procent. Minskningar på mellan fem och 14 procent noteras även i Tyskland, Nederländerna, Spanien och Frankrike och EU-kommissionens prognos är att produktionsnedgången kommer fortsätta in på 2024.

Samtidigt har exporten av grisköttsprodukter från Sverige ökat.

Större andel svensk gris

Den svenska marknadsandelen för griskött ökade första halvåret 2023 med 0,8 procent till 83,9 procent, jämfört med första halvåret året före. I mitten på 1990-talet var marknadsandelen uppe över 100 procent, för att minska till 66,5 procent 2013 och därefter vända uppåt igen.

Även svenskt nötkött ökade sin marknadsandel första halvåret 2023, medan matfågel och fårkött minskade. Grisköttet är det köttslag där det svenska har högst marknadsandel. Lägst marknadsandel har får- och lammkött, där knappt en fjärdedel av det vi äter i Sverige är svenskt.

Emma Sonesson
Emma Sonesson
Tel: 073-6504983
E-post: emma@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 15 november 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Slutpriserna för skörd 2023 - inklusive efterbetalningar

Nu är nivån klar för alla aktörers efterlikvid som är med i Jordbruksaktuellts prissammanställning över slutpriserna för leverans i skörden 2023 inklusive efterbetalningar. En lägre skörd än 2022 och med stora kvalitetsproblem blev utfallet för skörden 2023. Samtidigt föll de globala spannmålspriserna och drog med sig de svenska priserna.  Foderspannmål och oljeväxter var de som stack ut med de högsta prisnedgångarna jämfört med 2022.

 

Kommentera