29 procent lägre spannmålsskörd än i fjol

Årets spannmålsskörd beräknas till totalt 4,2 miljoner ton. Totalskörden är 21 procent lägre än genomsnittet för de senaste fem åren, där även torkåret 2018 räknas in.

2022 såg förutsättningarna under höstbruket lovande ut för och det såddes sttora arealer av både vete och raps. Men ett kraftigt väderomslag under vintern var bara början på problemen för många lantbrukare. Foto: Madeleine Rapp

Ogynnsamns väder i stora delar av landet, och rekordmycket regn under sensommaren är några förklaringar som ligger bakom 2023 års resultat. Det skriver Jordbruksverket i ett pressmeddelande.

Raps- och rybsskörden minskade med 27 procent
Totalskörden av raps och rybs beräknas till 310 500 ton, och är därmed 27 procent lägre än förra årets totalskörd. Hektarskörden av höstraps, som är den dominerande grödan, är 23 procent lägre än femårsgenomsnittet.

Totalskörden av ärter 36 procent lägre än i fjol
Den totala skörden av ärter beräknas till 54 900 ton, vilket är 36 procent lägre än fjolårsskörden och 18 procent lägre än femårsgenomsnittet. Totalskörden av åkerbönor beräknas till 48 400 ton, vilket är 38 procent lägre än i fjol och 14 procent lägre än femårsgenomsnittet. Hektarskördarna av ärter och åkerbönor blev 42 respektive 32 procent lägre än under 2022.

Se hela statistiken här: Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter år 2023

Bakomliggande faktorer:

2022 såg förutsättningarna under höstbruket lovande ut för och det såddes sttora arealer av både vete och raps. Men kraftiga väderomslag under vintern ledde till att stora arealer utvintrades. En del ersattes av vårgrödor, som dock fick en dålig etablering i stora delar av landet, på grund av dels senare vårbruk och dels efterföljande försommartorka.

Värdet efter midsommar blev mer omväxlande. Torkan höll sig kvar i sydöstra och nordvästra delen av landet, och under sensommaren föll stora mängder regn i framförallt Örebro län, Västmanlands län, Hallands län, södra Västergötlands län och södra Gävleborgs län. Många fält har enligt lantbrukare förblivit obärgade på grund av översvämning, dålig etablering eller kombination av båda.

Källa: Jordbruksverket

Madeleine Rapp
Madeleine Rapp
Tel: 073-632 89 97
E-post: madeleine@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 16 november 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste