Minskad försäljning för Ica Sverige

Icas omsättning ökar men inte i takt med inflationen och den sålda volymen minskar. Rörelseresultatet minskar marginellt.

 

ICA gruppens omsättning ökade med 6,9 procent under tredje kvartalet, till 36,9 miljarder kronor, en ökning som främst var inflationsdriven. Rörelsemarginalen var 5,3 procent (4,9 procent) och resultatet uppgick till 1 815 miljoner kronor (1 629).  Icagruppen omfattar verksamheterna Ica Sverige, Rimi Baltic, Apoteket Hjärtat, Ica Fastigheter och Ica Banken.

Ica Sverige tappar volym

ICA Sveriges omsättning steg med 4,1 procent under kvartalet. Den fortsatt höga matprisinflationen gjorde dock att ökningen var helt prisdriven. Volymeffekterna var precis som föregående kvartal negativa, men i något mindre grad.

Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster låg i nivå med fjolåret, 1 168 miljoner kronor (1 171) medan rörelsemarginalen sjönk till 4,5 procent (4,7). Priseffekterna var fortsatt positiva, men ett något högre kampanjtryck och genomförda prisinvesteringar bidrog till att dämpa effekten. Matprisinflationen fortsätter att sjunka men bidrog även detta kvartal till negativa volymeffekter, dock i lägre grad än vid årets början.

Ica Maxi ökar

Matprisinflationen bidrar till negativ tillväxt i branschen.

– Matprisinflationen fortsätter nedåt och var i kvartalet 9,1 procent, vilket var 5,4 procentenheter lägre än föregående kvartal. Det är naturligtvis välkommet och om vi jämför med att marknadsutvecklingen enligt DVI var 6,2 procent i kvartalet, ser vi att marknaden raskt närmar sig volymtillväxt igen. Vi kan också konstatera att våra ICA Maxi-butiker hade positiv volymtillväxt i slutet av kvartalet, skriver ICA Gruppens vd Nina Jönsson i sin rapportkommentar.

Andelen egna märkesvaror (EMV) av ackumulerad försäljning under kvartalet uppgick till 26,4 (26,1).

Ica varslar 140

Ica-butikernas onlineförsäljning minskade med 5,5 procent under tredje kvartalet jämfört med samma period 2022. En följd av det är att Ica varslar 140 anställda i Göteborg när man stänger sitt e-handelslager i Arendal nu till våren.

– Det är ett tråkigt besked, men ett nödvändigt beslut givet förutsättningarna, skriver Nina Jönsson.

Erik Brink
Erik Brink
Tel: 070-600 45 48
E-post: erik@ja.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 21 november 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste