Bättre lönsamhet för HKScan men svårt med försäljningen

HKScan jobbar vidare med att förbättra lönsamheten i koncernen. Samtidigt pressas försäljningen av ändrade konsumtionsmönster och den svaga svenska kronan.

 

Jag är glad över att våra åtgärder börjar avspegla sig i resultatet, säger HKScans koncernchef Juha Ruohola .Foto: HKScan


HKScan har fördubblat sitt rörelseresultat för kvartal tre jämfört med samma period förra året. Rörelseresultatet (EBIT) för kvartal tre blev i år 13,3 miljoner euro (6,3 miljoner 2022). Samtidigt minskade omsättningen till 460 miljoner euro (468 miljoner) vilket gav en rörelsemarginal på 2,9 procent (1,3 procent).

Kronan sätter press

Den lägre omsättningen förklaras framförallt med den kraftiga nedgången för den svenska kronans värde. Enligt HKScan så uppgick  kronförsvagningens effekt på koncernens omsättning, som mäts i euro, till 18,4 miljoner euro.

Utan valutaeffekten under kvartal tre så har HKScan ökat sin omsättning med 3,8 procent vilket är i nivå med inflationen i Sverige och Finland.

EMV och kampanjer ökar

HKScans omsättning i Sverige uppgick under tredje kvartalet till 174,5 miljoner euro (186,9 miljoner). Med oförändrad kronkurs hade den svenska omsättningen varit 18,4 miljoner euro högre. Vilket skulle innebära att i svenska kronor räknat har HKScans omsättning på den svenska marknaden ökat med drygt 3 procent. Vilket är något lägre än inflationen i Sverige.

HKScan uppger i sin kvartalsrapport att försäljningsvolymerna har ökat. Ökad volym men lägre omsättning justerat för inflationen innebär att det genomsnittliga värdet per kilo produkt har minskat.

Vilket också bekräftas av att HKScan i sin rapport konstaterar att på den svenska marknaden ökar försäljningen till livsmedelshandelns egna produkter, EMV, och mer produkter som gick till handelns kampanjer för att locka kunder.

Lägre resultat i Sverige

Rörelseresultatet (EBIT) för Sverige var 5,0 miljoner euro (7,2 miljoner). Den svaga kronan ska ha påverkat resultatet negativt med 0,6 miljoner euro.

Resultatet förklaras vara lägre på grund av att ökade kostnader bara delvis hade kompenserats av högre försäljningspriser. Och att resultatet pressades av ett minskat intresse för premiumkött.

Under kvartal tre lanserades det två nya korvar under Scan-märket baserade på köttsubstitut.

Utbrottet av ASF bland vildsvin har inte haft någon större påverkan på HKScans export från Sverige.

Inte tillräcklig lönsamhet

– Jag är glad över att våra åtgärder börjar avspegla sig i resultatet, skriver HKScans koncernchef Juha Ruohola i en kommentar till kvartalsrapporten. Men vi måste fortsätta med våra ansträngningar för den nuvarande nivån på lönsamheten är otillräcklig.

För att nå en önskad nivå på lönsamheten ska HKScan fortsätta med strikt kostnadskontroll, öka produktiviteten och förändra sitt produktutbud efter kundernas önskemål.

Erik Brink
Erik Brink
Tel: 070-600 45 48
E-post: erik@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 23 november 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Proppen kanske inte var en så dum idé?

Krönika: Första gången jag fick höra ordet ”agronom” var när min mamma berättade att de hade ”proppar” som jobbade på gården. De utbildade sig alltså till agronomer och gjorde den obligatoriska ”proppen”. Jag har hört många olika historier genom hela min uppväxt om när dessa proppar bodde på gården och hade diverse olika idéer för sig. Men nu finns inte proppen längre och därmed har det lämnat ett tomrum, eller är det kanske en kunskapslucka? 

Kommentera