Tufft kvartal för Atria i Sverige

Atria tappar omsättning men förbättrar rörelseresultatet under tredje kvartalet. 

 

Atria/ Lithells fabrik i Sköllersta i Närke. Foto: Mostphotos

Atriakoncernens omsättning i juli-september var 429,5 miljoner euro (438,8 miljoner). Koncernens rörelseresultat EBIT var 19,3 miljoner euro (16,4 miljoner euro), eller 4,5 procent (3,7) av omsättningen.

Atria Finlands minskade försäljning till foder-, industri- och exportkunder försvagade omsättningen. Atria Sveriges omsättning tyngdes av en svagare försäljning till privatkunder och den försvagade svenska kronan. Dessutom inkluderar Atria Sveriges siffror inte längre försäljning av produkter som upphört efter stängningen av fabriken i Malmö, vilket bidrog till nedgången i nettoomsättningen under tredje kvartalet.

Jämfört med föregående år förbättrades EBIT enligt Atria tack vare en mer gynnsam försäljningsstruktur och högre försäljningspriser. 

Utmaningar i Sköllersta

Atria Sveriges omsättning i juli–september var 80,5 miljoner euro (92,7 miljoner). Nettoomsättningen i euro minskade med cirka 13 procent. Minskningen av nettoomsättningen i lokala valutor var cirka 4 procent.  EBIT var 0,0 miljoner euro (3,7 miljoner).

Prisinflationen har haft en inverkan på konsumenternas beteende, där konsumenter föredrar billigare produkter, och försäljningen av egna märkesvaror har ökat markant. Jämförelseperiodens siffror för nettoomsättning och resultat inkluderar försäljning av produkter som tidigare producerats vid fabriken i Malmö, som har avvecklats eller överförts till Atrias danska fabrik. Under rapportperioden har det funnits utmaningar i drifteffektiviteten till följd av uppstarten av produktionslinjerna vid Sköllerstafabriken.

Erik Brink
Erik Brink
Tel: 070-600 45 48
E-post: erik@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 30 november 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Slutpriserna för skörd 2023 - inklusive efterbetalningar

Nu är nivån klar för alla aktörers efterlikvid som är med i Jordbruksaktuellts prissammanställning över slutpriserna för leverans i skörden 2023 inklusive efterbetalningar. En lägre skörd än 2022 och med stora kvalitetsproblem blev utfallet för skörden 2023. Samtidigt föll de globala spannmålspriserna och drog med sig de svenska priserna.  Foderspannmål och oljeväxter var de som stack ut med de högsta prisnedgångarna jämfört med 2022.

 

Kommentera