Arealen höstsådda spannmål och oljeväxter är 13 procent mindre än 2022

Årets höstsådd uppgick till 571 000 hektar och är 7 procent mindre än genomsnittet de fem senast föregående åren.


Höstsådda arealer av spannmål 2008–2023. Grafik: Jordbruksverket

På grund av blöta marker efter höstens kraftiga nederbörd var det många lantbrukare som ine kunde höstså som planerat.

Höstvete

Totalt såddes 425 600 hektar höstvete i landet, vilket är 8 procent mindre än hösten innan. Sett till hela riket är arealen 2 procent mindre än genomsnittet för de fem senast föregående åren. Men 6 procent större än genomsnittet för de tio senast föregående åren.

Höstråg

Arealen beräknas vara 29 800 hektar och ligger i nivå med förra året.

Höstkorn och höstrågvete

Höstkornsaralen beräknas vara 19 900 hektar, 3 procent mindre än i fjol och 8 procent mindre än genomsnittet för de fem senast föregående åren. För rågvete beräknas arealen vara 22 700 hektar, 21 procent mindre än 2022.

Höstraps

Arealen minskar och beräknas i år till 72 800 hektar, 35 procent mindre än förra höstens stora areal och 30 procent mindre än genomsnittet för de fem senast föregående åren. Höstrybsarealen beräknas till 300 hektar.

Höstsådda arealer av oljeväxter 2008–2023. Grafik: Jordbruksverket

Ekologisk höstsådd

För ekologiskt minskar höstsådden över lag och beräknas i år till 38 200 hektar, 30 procent mindre än förra höstarealen och 27 procent mindre än genomsnittet för de fem senast föregående åren. Ekologisk höstvete uppgår till 25 400 hektar, 29 procent mindre än i fjol och 23 procent mindre än genomsnittet för de fem senast föregående åren. I höstarealen ingår även 400 hektar ekologiskt odlad dinkel (speltvete).

Madeleine Rapp
Madeleine Rapp
Tel: 073-632 89 97
E-post: madeleine@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 30 november 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste