Glyfosat får förnyat godkännande i tio år

EU-kommissionen har beslutat att förnya godkännandet efter en omfattande vetenskaplig utvärdering av växtskyddsmedlets effekter på miljö- och hälsa.

I dag den 30 november, kom beskedet att EU-kommissionen beslutat att förlänga godkännandet av glyfosat tio år till. Foto: Madeleine Rapp

Kemikalieinspektionen var delaktiga i den vetenskapliga utvärderingen av glyfosats miljöeffekter och vilken påverkan det har på människor och djurs hälsa.

— Vanligtvis är det ett medlemsland som gör utvärderingen för ett verksamt ämne i växtskyddsmedel, men för glyfosat var underlaget så omfattande att fyra myndigheter från Frankrike, Nederländerna, Ungern och Sverige gemensamt tog sig an uppgiften, säger Katarina Lundberg, toxikolog och chef på enheten Ämnesutvärdering på Kemikalieinspektionen i ett pressmeddelande.

I samband med det förnyade godkännandet har EU-kommissionen infört ett antal nya villkor som medlemsstaterna särskilt ska beakta. Bland annat får växtskyddsmedel med glyfosat inte användas för nedvissning av grödor.

Bedömningar som låg till grund för beslutet

Till grund för beslutet låg utvärderingen från fyra medlemsländer som EU utsett, slutsatserna från den Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) samt den faroklassificering av glyfosat som gjordes av EU:s kemikaliemyndighet (Echa). Efsas bedömning var att inga kritiska problemområden kunde identifieras när det gäller effekterna av glyfosat på miljön och på människors och djurs hälsa. Slutsatsen blev att rätt hanterat så kan glyfosat användas utan att det uppstår oacceptabla risker.

Läs mer om beslutet här!

Källa: Kemikalieinspektionen

Madeleine Rapp
Madeleine Rapp
Tel: 073-632 89 97
E-post: madeleine@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 30 november 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste