Vill fånga solenergi med flytande solceller

Med sina flytande solceller riktar sig företaget Sunsurf Solar främst mot lantbrukare med bevattningsdammar. 

 

Kostnadsmässigt har företaget valt att lägga sina flytande solceller på ungefär samma nivå som en solcellsanläggning på marken. Dammen bör helst inte vara för liten, minst omkring 500 kvadratmeter och sedan behöver det finnas en anslutningspunkt (säkring) för att även kunna ta emot energi. Systemet är förberett för att i framtiden kunna lagra energi, med hjälp av batterier. Foto: Sunsurf Solar


För ungefär tre år sedan började Sunsurf Solar experimentera med flytande solceller vid Sötåsens Naturbruksskola  i Töreboda. Efter en lyckad pilotstudie har företaget nu vidareutvecklat de flytande solcellerna för kommersiellt bruk och ska precis till att starta upp den första kommersiella anläggningen på Säve plantskola norr om Göteborg. 

– Det kommer bli jätteroligt att se slutprodukten på riktigt, efter allt arbete vi lagt ner, säger Martin Örgård, teknisk chef Sunsurf Solar. 

Sunsurf Solar drivs av Marc Montgomery, VD, Martin Örgård som är teknisk chef och Björn Larsson som är operativ chef. Idén att satsa på flytande solceller kom sig av att man såg ett behov av både energi och bevattning inom lantbruket.  Martin och Björn är båda utbildade på Chalmers och har mellan sig över 16 års erfarenhet inom förnyelsebar energi. Marc är utbildad miljövetare och har expertis inom miljöjuridik. Det var genom att slå ihop de tre vännernas utbildningsbakgrund som grundidén till företaget kom till.Foto: Sunsurf Solar

Tror på ökad efterfrågan

Martin konstaterar att det finns ett behov av både energiförsörjning och vattenhushållning inom lantbruket, ett behov som troligtvis kommer öka på sikt. 

– Det är väldigt många som redan har bevattningsdammar och det finns incitament för att fler ska vilja bygga bevattningsdammar på sikt, konstaterar han. 

Ingen mark i anspråk

Att anlägga flytande solceller gör att lantbrukare som redan har en damm slipper ta annan odlingsbar mark i anspråk. En till fördel enligt Martin är att solcellerna hjälper till att minska avdunstning, eftersom de skyddar vattenytan i dammen mot att träffas direkt av solens strålar. 

Solcellerna är försedda med glas både på ovan- och undersidan (bifacialpaneler) och panelerna är upphöjda över vattenytan, vilket ger en ökad effekt: 

–  När solen träffar vattenytan, reflekteras ljuset och fångas upp även av undersidan. Att solcellerna är upphöjda gör även att det skapas ett mikroklimat undertill som hjälper till att kyla panelerna, berättar Martin och forsätter:

– Så vattnet hjälper till att kyla panelerna så att de bibehåller en hög verkningsgrad, även när det är riktigt varmt ute. 

Precis som med andra typer av solceller kommer panelerna fungera som bäst från mars till september när det är som ljusast på året. Men det passar bra enligt Martin, eftersom behovet av bevattning är som störst under samma period av året. Dessutom kan energin från panelerna exempelvis användas för att driva både pumpar, bevattningssystem eller annan daglig verksamhet.

Hur mycket energi ger dem?

– Vi använder oss av moduler med tre sammankopplade paneler och en modul ger ungefär 2 kWh. Vi har egentligen ingen begränsning på hur stor anläggning vi kan göra. Det beror på dammens storlek och hur stor säkringen är.

Madeleine Rapp
Madeleine Rapp
Tel: 073-632 89 97
E-post: madeleine@ja.se

 

Artikeln publicerades söndag den 03 december 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste