Klokt att förnya godkännandet av glyfosat

Få växtskyddsmedel är så hatade som glyfosat, världens mest använda växtskyddsmedel. Få växtskyddsmedel är så noga undersökta som glyfosat. Vetenskapliga bevis för att medlet bör vara godkänt viftas lätt bort av många, även av många politiker i högsta beslutande församlingar. Det är skrämmande.

 

EU-kommissionen har förnyat godkännandet för glyfosat. Det har inte alls varit självklart att det för jordbruket så viktiga medlet fortsatt ska få användas i EU.

Svenska Kemikalieinspektionen har medverkat i en omfattande vetenskaplig undersökning av glyfosats miljöeffekter samt dess eventuella konsekvenser för hälsan hos människor och djur. Undersökningen genomfördes under ledning av Efsa. Resultaten från undersökningen identifierade inga kritiska problemområden.

Ämnen kan vara giftiga på olika sätt, men låt oss för jämförbarhetens skull kika på akut giftighet i form av LD50-värden för några vanliga ämnen. För råtta behövs mindre än 1/20-del så mycket kaffe som glyfosat för att nå LD50-värdet. Den totala försäljningen av glyfosat i Sverige 2022 var 853 ton. Den totala försäljningen av kaffe är i Sverige tusentals ton per år.

Det krävs en mindre mängd vanligt koksalt (NaCl) än glyfosat för att nå upp till LD50-värdet. Och varje år sprids hundratusentals ton NaCl på våra vägar.

Glyfosats eventuella cancerogenitet har undersökts länge och väl. Ett samband har inte kunnat beläggas, till skillnad från många i samhället godkända ämnen.

Givetvis vore det bäst om inga växtskyddsmedel behövdes, men den drömmen ska inte stå i vägen för vetenskaplig utvärdering och godkännande av substanser. Det är skrämmande att EU-kommissionen har haft och har så svårt att fatta ett slutligt beslut om förlängt godkännande för glyfosat. Med ledare som inte lyssnar till fakta är vi illa ute.

Stefan Ljungdahl

PS.
Ledartexten som publicerades i pappertidningen skrevs innan beslut om förnyat godkännande hade tagits. Texten i tidningen och på webben skiljer sig därför åt denna gång. 

Läs mer:

Den 30 november kom beslutet att EU-kommissionen beslutat att förlänga godkännandet av glyfosat tio år till. https://ja.se/artikel/2234054/glyfosat-fr-frnyat-godknnande-i-tio-r.html

 

 

Artikeln publicerades tisdag den 05 december 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste