Växtodlingen nådde sin lägsta punkt sedan mätningarna började

I Q4 syns en fortsatt svag nedgång i konjunkturen för de gröna näringarna. Detta avspeglas i alla branschindex utom skogsbruket.

Bild: LRF

De gröna näringarna består av totalt 400 000 företag, varav 60 000 är jordbruksföretag. Det gröna näringslivet omsätter 151 miljoner kronor, men under Q4 syns en fortsatt svag nedgång i konjunkturen på totalen. Detta avspeglas i alla branschindex utom skogsbruket.

I LRF:s Grönt Näringslivsindex för Q4 syns det att årets väderlek har utmanat flera branscher, och att växtodlingen har drabbats värst av alla. Ovanpå detta tillkommer även ränteutvecklingen, vars påverkan är kännbar för den kapitalintensiva näringen. Och även om kostnaden för insatsvaror sjunkit under året, ligger de fortfarande på en hög nivå.

Växtodling:

Index för växtodling i Q4 2023 hamnade på drygt strax under 60,7. Grafik: LRF

Index för växtodlingen nådde sin lägsta punkt sedan mätningarna började 2020. Odlarna av spannmål och potatis har drabbats betydligt hårdare än de som odlar vall, som hamnar på mer normala skördenivåer. Kombinationen av dyra insatsvaror, låg volym och sämre kvalitet och att torkningskostnaderna varit höga på grund av höga vattenhalter i spannmålen gör att skörden 2023 varit en av de mest kostsamma att producera. Ett lågt världsmarknadspris på spannmål har också gett generellt lägre spannmålspriser.

Animalier:

Index för animalier i Q4 2023 hamnade på drygt 82,2. Grafik: LRF

Backade marginellt och ligger kvar på en tydlig negativ nivå. Avräkningspriset slår igenom även om prisbilden förstärks något mot kvartalet innan. Nedklassningen av spannmål till foderkvalitet gör även att priserna pressas på inköpta fodermedel. Men en del animalieproducenter som producerar eget foder, upplever en delvis annorlunda verklighet – Höga insatskostnader i växtodlingen i kombination med stora skördebortfall gör att kostnaden per kilo foder stiger. Prisbilden på strömedel går också i negativ riktning efter säsongen.

Synen på den egna produktionsutvecklingen faller kraftigt under Q4. Det syns en ökad mjölkinvägning samtidigt som slakten går åt lite olika håll. Färre slaktade grisar följer efter en trend med minskade grisbesättningar i Sverige. För får och lamm ökade slaktsiffrorna under 2023. En anledning kan vara den torra inledningen på sommaren. Stigande räntor får ett större genomslag i konjunkturbedömningen, lönsamheten upplevs pressad och prognosen framåt är fortsatt avvaktande.

Här kan du läsa hela rapporten: https://www.lrf.se/kampanj/gront-naringslivsindex/

Madeleine Rapp
Madeleine Rapp
Tel: 073-632 89 97
E-post: madeleine@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 06 december 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste