Minskad skörd av matpotatis

Enligt Jordbruksverkets preliminära statistik var totalskörden av matpotatis 462 000 ton. Det är en minskning med 8 procent jämfört med året innan och 7 procent lägre jämfört med genomsnittet de senaste fem åren.

Årets tuffa väder ledde till en minskad totalskörd av matpotatis. Skörden är i nivå med 2018 och 2021. Foto: Carolina Wahlberg

Anledningen till den låga totalskörden var främst vädret, försommartorka och sedan extrema nederbördsmängder vid skörd.

Under 2023 beräknas den odlade arealen matpotatis ha varit 14 500 hektar, vilket enligt Jordbruksverket är den minsta areal som någonsin redovisats i statistiken. Hektarskörden av matpotatis och färskpotatis var 31 800 kilo per hektar, vilket är 5 procent lägre än 2022.

Dränkta grödor

Förutom dåligt väder så har klart en mindre odlingsareal spelat in samt att stora arealer inte kunnats bärgas på grund av dränkta grödor.

Jordbruksverket skattar den obärgade arealen till 560 hektar. Det är betydligt mer än genomsnittet för föregående fem år som var 165 hektar.

Om man tittar på geografin så var det i Örebro och Dalarnas län som minskningen av totalskörden var som störst med 37 procent respektive 29 procent, jämfört med året innan.

I nivå

Kollar man på stärkelsepotatisen så är beräknas totalskörden till 337 000 ton, vilket är i nivå med 2022 och femårsgenomsnittet. Dock minskade den odlade arealen från i fjol med 550 hektar till 7 950 hektar.

Skåne, Blekinge och Kalmar län är områden där stärkelsepotatis odlas främst.

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 07 december 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste