Sökes: innovationsidéer från lantbrukare

Har du en idé om en ny produkt, tjänst eller metod? Med hjälp av Landsbygdsnätverkets innovationssupport kan du testa din idé och få stöttning i att leta samarbetspartners och söka medel via European Innovation Partnership (EIP), för att driva utvecklingen vidare. 

Pigscale 2.0 är en innovation som tidigare fått medel via EIP. Innovationen möjliggör automatisk vägning av grisar i stallmiljö. Foto: SASSAB

European Innovation Partnership, EIP, är ett program som EU-kommissionen har skapat i syfte att stötta primärproduktionen genom att till exempel få fram nya produkter, tjänster och metoder. Fram till 2027 finns över en halv miljard kronor att söka för innovationsprojekt inom jordbruk, trädgård och rennäring, och nu efterlyses idéer från lantbrukare. 

Kriser föder idéer

Jennie Cederholm Björklund är doktor i innovationsvetenskap och arbetar som innovationscoach på Jordbruksverket. 2018 gjorde hon en forskningsstudie om hur lantbrukare arbetade med innovation och företagsledning under torkan. Resultaten visar att kriser föder idéer.

– De lantbrukare som varit med om kriser som torka, översvämning, brand och smittor, nyttjade dessa lärdomar. Många idéer om möjliga lösningar föddes, ofta ihop med grannar och andra som kunde hjälpa till att bygga, konstruera eller lösa problemen. Det är bland annat dessa idéer som behöver förverkligas, säger hon. 

Kostnadsfri stöttning

För den som har en idé erbjuder Landsbygdsnätverket kostnadsfri stöttning via den så kallade innovationssupporten

– Du som lantbrukare behöver inte administrera och driva projektet själv, utan kan bidra med din idé, dina erfarenheter och få betalt under tiden, berättar Jennie Cederholm Björklund.

EIP-stödet administreras av Jordbruksverket, som också är den instans som fattar beslut. Ansökningar kan göras löpande, men beslut fattas fyra eller fem gånger per år.

Emma Sonesson
Emma Sonesson
Tel: 073-6504983
E-post: emma@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 08 december 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste