KRAVs osaklighet gynnar varken beredskap eller ekologisk odling

I DN den 21 januari påstår KRAVs vd Emma Rung att mer ekologisk odling är lösningen för vår krisberedskap. Det är rejält osakligt. KRAVs företrädare borde sluta med sin invanda, polariserande retorik, för att istället försöka bli en relevant och intressant aktör i det svenska jordbrukets utveckling.

 

Hösten 2022 fick KRAV en ny vd, välmeriterade Emma Rung. För många inom KRAV såg hon ut som en ideal rekrytering. Med bakgrund som kampanjledare för Miljöpartiet, pressekreterare hos Miljöpartistiska kultur- och medieministern Alice Bah Kunke, statssekreterare hos Miljöpartistiska kultur- och demokratiministern Amanda Lind, tf generalsekreterare på Fairtrade, ägt av till Socialdemokraterna hårt knutna fackföreningen LO och Svenska Kyrkan.

Hennes bakgrund gav skäl till oro för att KRAV inte skulle närma sig vetenskap och marknadsekonomi, utan arbeta med polariserande och tidvis osaklig argumentation.

KRAV är pressat. Det har blivit svårare att få konsumenter och företag att betala extra för vackra ord. Varken eko eller fairtrade är nytt. KRAV pressas av märkningen EU-ekologiskt samt handelns fokus på egna märkesvaror (EMV). Tidigare vinstmaskinen Fairtrade blöder.

I sin debattartikel i DN skriver Emma Rung: ”Om kriget kommer blir ekologisk mat vår räddning”. I händelse av krig skulle även den ekologiska produktionen minska. Givetvis blir inte vår beredskap bättre för att vi redan idag kraftigt skulle minska vår livsmedelsproduktion.

Dagens ekologiska jordbruk är starkt beroende av samarbete med konventionellt jordbruk. Det är väldigt lite av den infrastruktur som även ekologiska producenter behöver som skulle kunna upprätthållas utan volymer från det konventionella jordbruket.

Det ekologiska jordbrukets produktionsnivå idag är beroende av inflöde av växtnäring från både konventionellt jordbruk och import av gödselmedel godkända för ekologiskt jordbruk. Det är löjeväckande att KRAVs vd påstår att ” Ekologiska gårdar importerar inte gödsel”. Då kan vi lika gärna säga att konventionella gårdar inte importerar gödsel. De köper den av svenska handlare.

Emma Rung anför att ekologiskt jordbruk skulle vara bättre för vårt lands beredskap då den är mer representerad i mindre bördiga områden av landet. Vi i branschen förstår alla att den högre eko-­andelen i till exempel Värmland och Jämtland beror på högre andel vallbaserad produktion i de områdena. Och att de extra ersättningar från skattebetalarna i mindre bördiga områden får en större betydelse för kalkylen.

Bra ur beredskapshänseende vore att utveckla produktionen i hela landet så att den var lönsam, inte att minska produktionen i de områdena genom att göra de få konventionellt brukade gårdarna KRAV-certifierade.

KRAV borde göra gemensam sak med den absolut största delen av svenskt jordbruk och kämpa för att stärka vårt jordbruks konkurrenskraft och beredskap, så att vi står bättre rustade i den oroliga tid vi nu upplever.

Stefan Ljungdahl

Artikeln publicerades tisdag den 30 januari 2024

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Slutpriserna för skörd 2023 - inklusive efterbetalningar

Nu är nivån klar för alla aktörers efterlikvid som är med i Jordbruksaktuellts prissammanställning över slutpriserna för leverans i skörden 2023 inklusive efterbetalningar. En lägre skörd än 2022 och med stora kvalitetsproblem blev utfallet för skörden 2023. Samtidigt föll de globala spannmålspriserna och drog med sig de svenska priserna.  Foderspannmål och oljeväxter var de som stack ut med de högsta prisnedgångarna jämfört med 2022.

 

Kommentera