Räntorna förväntas sjunka i år

Fallande inflation och starkare svensk krona kan öppna för flera räntesänkningar under det kommande året. Första sänkningen kan komma redan i maj.

 

Marknadsanalytikerna på Swedbank Macro Research tror på att Riksbanken kan börja sänka sin styrränta i maj. Och att de rörliga räntorna kommer att följa styrräntans nedgång medan de bundna räntorna eventuellt kan stiga något.
Foto: Mostphotos


De senaste månaderna har visat på en trend med fallande inflation som tillsammans med den starkare kronan öppnar upp för en mjukare Riksbank. 

Sänkning i maj

Analytikerna på Swedbank Macro Research reviderar i sitt Ränteblad prognosen för Riksbanken och räknar nu med tidigare och fler sänkningar i år. Nu pekar prognosen på att Riksbanken börjar sänka räntan i maj och därefter ytterligare tre gånger i år, vilket innebär att styrräntan landar på 3,0 procent vid slutet av 2024. (Den föregående prognos var en första sänkning i juni och en slutnivå i år på 3,25 procent). 

Under första halvåret 2025 räknar Swedbank Macro Research med ytterligare två sänkningar vilket innebär att styrräntan går ned till 2,5 procent.

Riksbankens styrränta förväntas ha nått sin topp för denna gång och marknaden tror på att nedgången kan påbörjas redan i maj. På ett och halvt år har styrräntan gått från noll till fyra procent. En extremt kraftig förändring i räntemarknaden och en styrränta som nu ligger på sin högsta nivå sedan 2008.Källa: Riksbanken

Trolig uppgång för långräntor

Den kraftiga nedgången av långräntor/bundna räntor i november och december 2023 drevs av snabbt fallande förväntningar på centralbankernas styrräntor. Det innebär att marknaderna har gått före i sin räntejustering och nu förväntas centralbankerna att följa marknadens förväntningar.

Marknaden räknar nu en med första sänkning av styrräntan från både amerikanska centralbanken Fed och europeiska centralbanken ECB redan i mars/april, samt fortsatta sänkningar i rask takt därefter. 

Swedbank Macro Research gör bedömningen att marknaderna har prisat in för många sänkningar från centralbankerna och räknar därför med en viss rekyl uppåt i långräntor framöver.  Jämfört med tidigare prognos justeras dock långräntor ned något.

Sänkta bolåneräntor

De nedreviderade marknadsräntorna, tillsammans med den faktiska nedgången av bolåneräntor i december, medför att Swedbank Macro Research reviderar ned prognoserna på bolåneräntor något. Räntor med bindningstid på tre och fem år väntas ligga omkring 4 procent under prognosperioden. De rörliga bolåneräntorna toppade på omkring 4,8 procent i höstas och börjar sjunka i år. Prognoserna avser faktiska (ej listade) genomsnittsräntor på marknaden (ej endast Swedbank).

”Inflationen ska varaktigt ned”

Förste vice riksbankschef Anna Breman kommenterade vid ett publikt framträdande den senaste tidens ekonomiska utveckling .

- Det är mycket välkommet att inflationen sjunker så att svenska folket kan få köpkraften tillbaka. KPIF-inflationen är nu drygt 2 procent. Det är en bred nedgång men att inflationen sjönk så mycket i december berodde främst på att elpriserna var lägre än i fjol. Bortsett från energipriserna är inflationen fortsatt relativ hög, drygt 5 procent i årstakt. 

Hon underströk samtidigt att framtiden är osäker. 

- Inflationen ska inte bara komma ner till 2 procent, den ska vara varaktigt låg och stabil. Utsikterna för det är goda, men flera faktorer kan påverka utvecklingen, avslutade Breman.

Erik Brink
Erik Brink
Tel: 070-600 45 48
E-post: erik@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 01 februari 2024

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Slutpriserna för skörd 2023 - inklusive efterbetalningar

Nu är nivån klar för alla aktörers efterlikvid som är med i Jordbruksaktuellts prissammanställning över slutpriserna för leverans i skörden 2023 inklusive efterbetalningar. En lägre skörd än 2022 och med stora kvalitetsproblem blev utfallet för skörden 2023. Samtidigt föll de globala spannmålspriserna och drog med sig de svenska priserna.  Foderspannmål och oljeväxter var de som stack ut med de högsta prisnedgångarna jämfört med 2022.

 

Kommentera